השמנת יתר קיצונית בקרב מתבגרים מובילה לירידה בתוחלת ובאיכות החיים. שינוי אורחות חיים מוביל במקרים אלו לשינוי קל בלבד במשק. במקביל, ישנן עדויות מבטיחות על תוצאות קצרות טווח של ניתוחים בריאטרים בקרב מטופלים אלו.

במחקר פרוספקטיבי שבוצע ב-3 מרכזים המתמחים בניתוחים בריאטרים בילדים בשבדיה, שפורסם ב-The Lancet - Diabetes & Endocrinology - השוו החוקרים בין מתבגרים העוברים ניתוח מעקף קיבה לבין מתבגרים שטופלו בשיטה שמרנית וכן ביחס לבוגרים (adults) שעברו ניתוח מעקף קיבה.

החוקרים השוו בין 81 מתבגרים שעברו ניתוח מעקף (גיל ממוצע 16.5 עם סטיית תקן של 1.2, משקל ממוצע של 132.8 ק"ג עם סטיית תקין של 22.1 ו-BMI ממוצע של 45.5 עם סטיית תקן של 6.1) לבין 80 מתבגרים שטופלו שמרנית ו-81 בוגרים שעברו ניתוח מעקף קיבה.

שיעור הירידה במשקל במשך 5 שנים בקרב המתבגרים שנותחו עמד על 36.8 ק"ג (רווח בר סמך של 95%: 32.8-40.9) וירידה ב-BMI של 13.1 (רווח בר סמך של 95%: 11.8-14.5). אובדן משקל של פחות מ-10% מהמשקל נצפה אצל 11% מהמנותחים.

בקרב המתבגרים שטופלו שמרנית, עלה ה-BMI הממוצע בתקופת המחקר ב-3.3 (רווח בר סמך של 95%: 1.1-4.8) ואילו הירידה במשקל שנצפתה בקרב הבוגרים שעברו ניתוח מעקף קיבה הייתה דומה למתבגרים המנותחים.

התחלואה הנלווית וגורמי סיכון קרדיווסקולרים השתפרו בקבוצת המתבגרים המנותחים ביחס לקבוצה שטופלה שמרנית.

25% מהמנותחים עברו ניתוח נוסף בשל סיבוכים של הניתוח או בשל ירידה מהירה מדי במשקל. 72% מהמנותחים אובחנו עם מידה מסוימת של חסר תזונתי. קבוצת המתבגרים המנותחים צרכו יותר שירותי רפואה ביחס לאלו שטופלו שמרנית.

בקרב הקבוצה שטופלה שמרנית ,כ-25% עברו ניתוח בריאטרי בתקופת המעקב.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי ניתוח מעקף קיבה בקרב מתבגרים מוביל לירידה משמעותית במשקל ובתחלואה נלווית בטווח של 5 שנים מהניתוח, אך כרוך בסיכון לפעולות ניתוחיות חוזרות ולחסרים תזונתיים. טיפול שמרני בקרב קבוצה זו היה כרוך בעלייה ממוצעת ב-BMI ורבע מקבוצה זו עברה ניתוח בריאטרי בתקופת המעקב.

מקור:
Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(3):174-183. doi:10.1016/S2213-8587(16)30424-7.