לחברי החברה שלום,

לאור פניות מרובות בהן התבקשתי לציין את פרטי הרחבת הסל ל 2017 לגבי חולי HCV (למרות שפורסמו באתרים שונים), פרטי ההרחבה הם:

1. לחולים עם גנוטיפ 1 ו-4: הורחבה מסגרת הזכאות ל DAAs גם עבור חולים עם דרגת פיברוזיס F2 (בנוסף ל F3/F4). ה DAAs לגביהם הורחבה ההתוויה בסל הם: Zepatier, Harvoni, Viekirax ± Exviera (הנ"ל עם או בלי ריבוירין על פי ההתוויה הספציפית ב guidelines).

2. הסל הורחב גם לחולי גנוטיפ 1 ו-4 בדרגות פיברוזיס F0/F1 בקבוצות הבאות:
א. HBV co-infection.
ב. HIV co-infection.
ג. מושתלי כבד עם HCV או חולים עם הישנות HCV לאחר השתלת כבד
ד. חולים עם תופעות חוץ-כבדיות משמעותיות (כמו קריוגלובולינמיה, לימפומה).
3. בנוסף להרחבה הנ"ל הוכללה תרופה חדשה בסל השנה: EPCLUSAי(Sofosbuvir/Velpatasvir) לטיפול בכל הגנוטיפים: גנוטיפ 1 ו-4 בדרגות פיברוזיס F2/F3/F4 וגנוטיפים 2 ו-3 בדרגות פיברוזיס F3/F4 בלבד.

4. הערות:
1. EPCLUSA זמינה בכל קופות החולים וקיים עבורה אישור 29ג' מוסדי מאושר בכללית, מכבי ולאומית כך שניתן להשיגה עם מרשם רגיל. בקופת חולים מאוחדת יש צורך בטופס 29ג' פרטני בנוסף למרשם. אילוצים אלה הינם זמניים כמובן.
2. ניתן לקצר משך הטיפול ל 8 שבועות בחולים הבאים: (רצוי לקצר בחולי F2 בלבד ולא ב F3)
א. Harvoni: גנוטיפ 1, נאיבים לא צירוטיים אם העומס הנגיפי קטן מ 6 mil IU/mL (ע"פ רישום התרופה וה guidelines).
ב. Viekirav+Exviera: גנוטיפ 1b, נאיבים, לא צירוטיים ללא קשר לעומס הנגיפי (על פי ה guidelines בלבד. בשלב זה קיצור הטיפול הינו off label).

בברכה,

פרופ' אלי צוקרמן