האינדיקציה לשימוש ב-Venetoclax הינה במינון של 400 מ"ג ליום לטיפול במטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLLי, chronic lymphocytic leukemia) עם 17p depletion, שקיבלו לפחות קו טיפול אחד קודם. מחקרים המתקיימים היום בודקים מתן Venetoclax בשילוב עם נוגדנים מונוקלונאלים כנגד CD20, כמו Rituximab (מבטרה – Mabthera).

המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את הקשר בין חשיפה ל- Venetoclax למשך הישרדות ללא התקדמות המחלה (Progression free survival), וההערכה של ההשפעה של מתן מקביל של Rituximab על משך ההישרדות ללא התקדמות המחלה, בקרב מטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית/לימפומה של לימפוציטים קטנים (SLLי, small lymphocytic lymphoma) חוזרת או עמידה לטיפול.

בסך הכל, 323 מטופלים משלושה מחקרים קליניים של Venetoclax, עם או ללא מתן מקביל של Rituximab, נאספו לצורך האנליזה. נעשה שימוש במודל לסיכון יחסי תלוי זמן להישרדות על מנת לקשר בין ריכוז Venetoclax בפלזמה ומתן Rituximab להישרדות ללא התקדמות המחלה. נתונים דמוגרפים ונתוני בסיס על המחלה הוערכו גם כן בנוגע להשפעתם על הישרדות ללא התקדמות המחלה.

זוהו השפעה תלוית ריכוז של Venetoclax על הישרדות ללא התקדמות המחלה והשפעה סינרגיסטית ממושכת של 6 מחזורים של מתן מקביל של Rituximab. השינוי הכרומוזומאלי 17p deletion לא זוהה כבעל השפעה על הישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב חולים שטופלו עם Venetoclax.

הוערך, כי מתן Venetoclax במינון יומי של 400 מ"ג מסתיים עם משך הישרדות ללא התקדמות המחלה חציוני של 1.8 שנים (95%CIי1.7–2.1), בעוד שהוספת 6 מחזורים של Rituximab הוערכה כמאריכה את משך הישרדות ללא התקדמות המחלה החציוני ל-3.9 שנים (95%CIי2.8-5.6). האנליזה הדגימה השפעה תלוית-מינון של Venetoclax על הישרדות ללא התקדמות המחלה וגם השפעה סינרגיסטית עם Rituximab.

החוקרים סיכמו, כי שילוב של Venetoclax עם הנוגדן מונוקלונאלי כנגד CD20י, Rituximab, בקרב מטופלים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית/לימפומה של לימפוציטים קטנים חוזרת או עמידה לטיפול, סיפק יתרון סינרגיסטי משמעותי, בהשוואה להעלאת המינון של Venetoclax כטיפול יחיד.

מקור:
Freise KJ, Jones AK, Menon RM, Verdugo ME, Humerickhouse RA,, Awni WM, Salem AH. Relationship between venetoclax exposure, rituximab coadministration, and progression‐free survival in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: demonstration of synergy. Hematological Oncology. 2016 Jan 1.