מחקרים

ממצאים ממחקרי DUAL: השפעת BMI על הורדת HbA1c בתגובה ל-IDegLira בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2

אנליזת פוסט הוק משלושה מחקרי פאזה 3b מצאה, כי ההורדה ברמות HbA1c עם IDegLira, בהשוואה לטיפולים מתחרים, לאורך כל שלושת המחקרים, הושגה ללא תלות ב-BMI בתחילת המחקר

28.02.2017, 13:35
בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

Insulin Degludec/Liraglutideי(IDegLira) הינו שילוב חד-יומי ביחס קבוע של Insulin Degludecי(IDeg), אינסולין בזאלי עם משך פעולה ארוך, ואגוניסט לרצפטור GLP-1י(Glucagon-Like_Peptide-1י) Liraglutideי (Lira).

תכנית המחקרים הקליניים DUAL בדקה את היעילות והבטיחות של IDegLira בקרב אוכלוסייה מגוונת של מטופלים עם סוכרת סוג 2. אנליזת פוסט הוק חדשה זו נועדה לאשר את היעילות של IDegLira בהורדת HbA1c, באופן עצמאי מ-BMIי(Body Mass Index) בבסיס, באוכלוסיות ממחקרי הפאזה 3b בטיפול-לפי-מטרה DUAL IIIי, DUAL IV ו-DUAL V.

מחקרי DUAL IIIי, DUAL IV ו-DUAL V היו מחקרים קליניים שנמשכו 26 שבועות בקרב מגוון אוכלוסיות של מטופלים עם סוכרת סוג 2 שאינה נשלטת.

באנליזת פוסט-הוק הנוכחית, מטופלים משלושת המחקרים חולקו לקטגוריות על סמך BMI בבסיס: <30 ק"ג/מ²,  ≥30 - <35 ק"ג/מ² ו-≥35 ק"ג/מ².

ממוצע (± סטיית תקן) השינוי ב-HbA1c עם IDegLira היה דומה בין קטגוריות ה-BMI השונות לאורך שלושת המחקרים (תרשים 1).1

תרשים 1: הורדת HbA1c לאורך קטגוריות BMI עבור מחקרי DUAL III (A), DUAL IV (B)   ו-DUAL V (C).

עבור כל קטגוריות ה-BMI בבסיס, טיפול עם IDegLira הסתיים בהורדה משמעותית של HbA1c בהשוואה לאגוניסט לרצפטור ל-GLP1, פלצבו או אינסולין Glargine 100 יחידות/מ"ל.

בכל שלושת המחקרים, בכל קטגוריות ה-BMI בבסיס, טיפול עם IDegLira הוביל להורדת רמות HbA1c ממוצעות לפחות מ-7% בסיום המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה, כי ההורדה ברמות HbA1c עם IDegLira בהשוואה למתחרים, לאורך כל שלושת מחקרי ה-DUAL, הושגה ללא תלות ב-BMI בבסיס, כאשר נבדקה בקרב מטופלים שקיבלו לפני כן טיפול באגוניסט לרצפטור ל-GLP-1 (+ מטפורמין ± טיפול פומי אחר), סולפנילאוראה (± טיפולים פומיים אחרים) או Insulin glargine 100 יחידות/מ"ל (+ מטפורמין).

מקור:
Esteban Jodar, Stewart Harris, Elmar Jaeckel, Ildiko Lingvay, Keval Chandarana, Trine Abrahamsen and Christopher Sorli. Impact of BMI on HbA1c reduction in response to IDegLira in subjects with type 2 diabetes (T2D) uncontrolled on SU, GLP-1RA or IGlar U100: analyses from completed phase 3b trials.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  IDegLira,  אינסולין,  HbA1c,  מדד מסת הגוף