סדציה מהווה נדבך חשוב בביצוע פעולות אנדוסקופיות מורכבות, כגון EUS ו-ERCP. על אף שהוכח כי מתן סדציה ע"י רופא מרדים מקצרת את זמן האינדוקציה וזמן ההתאוששות ביחס למתן הסדציה ע"י הרופא המבצע, לא הוכחה יעילות דומה בשיפור שיעורי הצלחת הפעולה.

מחקר שבוצע בבית החולים של דרום קליפורניה ופורסם ב-American Journal of Gastroenterology השווה את שיעורי כישלון פעולות EUS ו-ERCP, בהתאם לאופן מתן הסדציה.

החוקרים העריכו את מקרי כשל הפעולות בהשוואה פרוספקטיבית בין השנים 2010-2013 בהשוואה בין מקרים בהם סדציה ניתנה ע"י מרדים לבין מקרים בהם הסדציה ניתנה ע"י הגסטרואנטרולוג המבצע. אירועי הכשל סווגו ככשל שמקורו בסדציה או ככשל טכני בביצוע הפעולה.

במהלך שלוש שנות המעקב, בוצעו 1171 פעולות אנדוסקופיות מתקדמות. ב-60% מהן הסדציה ניתנה ע"י הרופא המבצע וב-40% ע"י רופא מרדים. שיעור הפעולות הכושלות היה 13% במקרים בהם הסדציה ניתנה ע"י הרופא המבצע ו-8.9% במקרים בהם הסדציה ניתנה ע"י מרדים (יחס צולב {odds ratioי} 2.4, רווח בר סמך של 95% 1.5-3.6).

עיקר מקרי הכשל היו על רקע כישלון סדציה (7% כשהרופא המבצע נתן את הסדציה מול 1.3% כשזו ניתנה על ידי מרדים, יחס צולב 7.8, רווח בר סמך של 95%: 3.3-18.8). לעומת זאת, לא היה הבדל בשיעור הכשל הטכני (יחס צולב 1.2, רווח בר סמך של 95%: 0.7-1.9).

גם לאחר ביצוע propensity score, לא חל שינוי במגמת הנתונים שהוצגו לעיל.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי מתן סדציה ע"י רופא מרדים בפעולות אנדוסקופיות מתקדמות מקטינה את שיעורי כשל הפעולות.

מקור:
Buxbaum J, Roth N,Motamedi N et. al. Anesthetist-Directed Sedation Favors Success of Advanced Endoscopic Procedures. Am J Gastroenterol 2017; 112:290–296; doi:10.1038/ajg.2016.285; published online 12 July 2016.