הפרעות שינה מהוות בעיה נפוצה בקרב האוכלוסייה הכללית, אך ישנם מעט מחקרים שבחנו את ההימצאות של הפרעה זו בקרב מטופלים המגיעים לרופא המשפחה. מאחר והפרעות שינה, לעתים קרובות, מתרחשות במקביל לבעיות פסיכולוגיות וסומטיות אחרות, סביר שההימצאות שלהן בקרב מטופלים הפונים לרופא המשפחה גבוהה מאשר באוכלוסייה הכללית.

מחקר זה בדק את ההימצאות של אינסומניה (כפי שמוגדרת ב-DSM-IV) והשימוש בתרופות היפנוטיות בקרב מטופלים שפונים לרופא המשפחה ובחן אם יש קשר למין ולגיל.

שאלונים חולקו על ידי 66 סטודנטים לרפואה בשנה האחרונה ללימודיהם. 1,346 מטופלים (שיעור היענות 74%) אקראיים ענו על שאלון מתוקף, שהכיל את סולם האינסומניה של ברגן (BIS) ועל שאלות בודדות הקשורות באינסומניה ובשימוש בתרופות היפנוטיות, בעת ביקור אצל רופא המשפחה שלהם.

הימצאות אינסומניה על פי ה-BIS הייתה 53.6%. הפרעות שינה (על בסיס שאלה בודדת) דווחו על ידי 55.8% מהחולים, כאשר 18.0% דיווחו על הפרעות קשות או רבות. שימוש בתרופות היפנוטיות דווח על ידי 16.2% (5.5% בשימוש יומי). ההימצאות של אינסומניה ושימוש בתרופות היפנוטיות הייתה גבוהה יותר בקרב נשים לעומת גברים. שימוש בתרופות היפנוטיות גבר עם הגיל בעוד שההימצאות הגבוהה ביותר של הפרעות שינה הייתה בקבוצות הגיל הצעירות.

החוקרים סיכמו, כי ההימצאות של אינסומניה והפרעות שינה הינה גבוהה מאוד בקרב מטופלים הפונים לרופא המשפחה. מאחר וניתן לטפל באינסומניה באופן יעיל, החוקרים סבורים שיש ערך רב לאבחנת הפרעה זו ורופאים מטפלים צריכים לשים תשומת לב רבה יותר להערכה ולניהול שלה.

מקור:
Bjorvatn, B. et al. (2017) Family Practice. 34(1), 20.