מחקר חדש בחן את קצב ריפוי המוקוזה בילדים עם מחלת צליאק הניזונים מדיאטה נטולת מגלוטן. בנוסף, החוקרים ביקשו לקבוע אם יש קשר בין immunoglobulin A tissue transglutaminaseי(IgA tTG) לנזק מוקוזלי בעת ביצוע אנדוסקופיה חוזרת וביופסיה מהתריסריון בחולים אלו.

המחקר בוצע בתבנית רטרוספקטיבית. לטובת המחקר נסקרו תיקים רפואיים של 103 מטופלים, צעירים מגיל 21, עם אבחנה של צליאק שהוגדרה כהיסטולוגיה מסוג Marsh 3 ושעברו אנדוסקופיה חוזרת עם ביופסיה של התריסריון לפחות 12 חודשים לאחר תחילת דיאטה נטולת גלוטן.

החוקרים מצאו, כי ל-19% מהחולים שטופלו עם דיאטה נטולת גלוטן נותרה אנטרופתיה. בזמן הביופסיה החוזרת tTG היה גבוה ב-43% מהחולים עם אנטרופתיה עמידה וב-32% מהחולים עם ריפוי של המוקוזה.

הערך המנבא החיובי של IgA tTG היה 25% והערך המנבא השלילי היה 83% בחולים עם דיאטה נטולת גלוטן. חציון תקופת המעקב אחר החולים היה 2.4 שנים.

מסקנת החוקרים היא, שכמעט ל-1 מתוך 5 ילדים שהשתתפו במחקר הייתה אנטרופתיה עמידה למרות דיאטה נטולת גלוטן. כמו כן, IgA tTG לא נמצא כסמן מדויק של ריפוי מוקוזלי. הימצאותם של סימפטומים קליניים ומרקרים סרולוגיים לא נמצאו כמנבאים של הממצאים ההיסטולוגיים בעת ביצוע ביופסיה חוזרת.

תוצאות המחקר מעמידות בסימן שאלה את קריטריוני המעקב והניהול של מחלת הצליאק בילדות.
Leonard, M. M. et al. (2017) Journal of Pediatric Gastroenterology and nutrition. 64(2), 286.