מחקרים

השוואת יעילות vancomycin ו-Metronidazole למניעת חזרה ותמותה במטופלים עם זיהום ב-C. difficile

שיעורי החזרה היו דומים בקרב מטופלים שטופלו עם Vancomycin ו-Metronidazole; עם זאת, הסיכון לתמותה תוך 30 יום היה נמוך משמעותית בקרב מטופלים שקיבלו Vancomycin

14.02.2017, 08:12
חיידקי Clostridium difficile (צילום: ויקיפדיה)
חיידקי Clostridium difficile (צילום: ויקיפדיה)

Metronidazole hydrochloride נחשב היסטורית לטיפול קו ראשון עבור מטופלים עם זיהום קל עד בינוני ב-Clostridium difficile, אבל הוא נחות מ-Vancomycin hydrochloride עבור ריפוי קליני. הבחירה בטיפול עשויה להיות בעלת השלכות על תוצאים נוספים, כמו חזרת הזיהום ותמותה, למרות שתוצאים שניוניים אלו נחקרו פחות.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את הסיכון לחזרה ולתמותה מכל הסיבות במשך 30 יום בקרב מטופלים שקיבלו Metronidazole או Vancomycin לטיפול בזיהום קל עד בינוני וחמור ב-Clostridium difficile.

המחקר היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שכלל מטופלים שטופלו עבור זיהום ב-Clostridium difficile, שהוגדר על ידי תוצאות מעבדה חיוביות לנוכחות של טוקסין C difficile או גנים הטוקסין בדגימת צואה, ב-US Department of Veterans Affairs health care system, בין חודש ינואר 2005 לדצמבר 2012. אנליזת הנתונים בוצעה מפברואר 2015 עד נובמבר 2016.

החשיפה הוגדרה כטיפול ב-Vancomycin או Metronidazole. התוצא הראשוני שנבדק היה חזרה של זיהום ב-Clostridium difficile ותמותה מכל הסיבות במשך 30 יום. חזרה הוגדרה כתוצאת מעבדה חיובית שנייה בתוך 8 שבועות מהאבחנה הראשונית. תמותה מכל הסיבות במשך 30 יום הוגדרה כתמותה בשל כל סיבה בתוך 30 יום מהאבחנה הראשונית של זיהום ב-Clostridium difficile.

בסך הכל, 47,471 מטופלים [גיל ממוצע (סטיית תקן) 68.8 (13.3); 1,947 נשים (4.1%) ו-45,524 גברים (95.9%)] פיתחו זיהום ב-Clostridium difficile, טופלו ב-Vancomycin או Metronidazole, והתאימו לקריטריונים להכללה במחקר.

מתוך 47,147 מקרים של טיפול ראשוני, 2,068 (4.4%) היו עם Vancomycin. אותם 2,068 מטופלים הותאמו ל-8,069 מטופלים בקבוצת ה-Metronidazole לסך הכל 10,137 מטופלים שנכללו במחקר. תתי עוקבות נבנו כך שנוצרו קבוצות שכללו 5,452 מטופלים עם מחלה קלה עד בינונית ו-3,130 מטופלים עם מחלה קשה. לא היה הבדל משמעותי בין שיעור החזרה בין מטופלים שטופלו עם Vancomycin בהשוואה למטופלים שטופלו עם Metronidazole בכל חומרות המחלה.

בקרב מטופלים בקבוצה של מחלה קשה, מטופלים שטופלו עם Vancomycin היו בעלי סבירות נמוכה למות (Adjusted relative riskי0.86; 95%CIי0.74 – 0.98; Adjusted risk difference -0.02י; 95%CIי0.03- - 0.01-).

לא נמצא הבדל משמעותי בסיכון לתמותה בקרב מטופלים עם מחלה קלה עד בינונית, אבל Vancomycin הפחית משמעותית את הסיכון לתמותה תוך 30 יום בקרב מטופלים עם מחלה קשה (Adjusted relative risk 0.79י; 95%CI 0.65 – 0.97י; Adjusted risk difference -0.04י; 95%CIח0.07- - 0.01-).

מסקנת החוקרים הייתה, כי שיעורי החזרה היו דומים בקרב מטופלים שטופלו עם Vancomycin ו-Metronidazole. עם זאת, הסיכון לתמותה תוך 30 יום היה נמוך משמעותית בקרב מטופלים שקיבלו Vancomycin.

ממצאים אלו עשויים להצדיק שימוש ב-Vancomycin כטיפול ראשוני לזיהום קשה ב-C. difficile.

מקור:
Stevens VW, Nelson RE, Schwab-Daugherty EM, Khader K, Jones MM, Brown KA, Greene T, Croft LD, Neuhauser M, Glassman P, Goetz MB, Samore MH, Rubin MA. Comparative Effectiveness of Vancomycin and Metronidazole for the Prevention of Recurrence and Death in Patients With Clostridium difficile Infection. JAMA Intern Med. Published online February 06, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2016.9045

נושאים קשורים:  מחקרים,  c. Difficile,  Clostridium difficile,  vancomycin,  Metronidazole,  זיהום,  טיפול,  השוואה
תגובות