רופאי משפחה נדרשים לעתים קרובות להעריך נגעים בעור, אך לעתים מפספסים נגעים אשר דורשים ביופסיה לטובת המשך בירור או הפניה לרופא עור. מחקר חדש בחן את התפקוד של אלגוריתם דרמטוקסופי אבחוני חדש לזיהוי נגעים ממאירים בעור.

העבודה בוצעה בתבנית של מחקר חתך תצפיתי בהשתתפות רופאי קהילה ורופאי עור. המשתתפים עברו קורס דרמטוסקופיה שכלל הערכה של 27 תמונות של נגעים ממאירים ו-23 תמונות של נגעים שפירים באמצעות ה-Triage Amalgamated Dermoscopic Algorithmי(TADA).

הקריטריונים הדרמטוסקופיים של TADA כוללים הפרעה ארכיטקטונית (פיזור א-סימטרי או לא מסודר של צבע ו/או מבנים), צורת קרני אור שמתפשטות ממקור אחד (starburst), צבע כחול-שחור או אפור, מבנים לבנים, היעדר רשת, כיבים וכלי דם. המחקר בוצע יום לאחר קורס הדרמטוסקופיה. מידע קליני הקשור למישוש (נוקשות, גומתיות) ניתן כאשר היה רלוונטי.

מתוך 200 משתתפי הקורס, 120 (60%) רופאים השתתפו במחקר זה. המשתתפים כללו 64 רופאי עור (53.3%) ו-41 (34.2%) רופאי קהילה שמתוכם 19 (46.3%) היו רופאי משפחה. ל-52 (43.3%) משתתפים לא הייתה הכשרה דרמטוסקופית קודמת.

בסך הכול, הרגישות והסגוליות של TADA לגילוי נגעים עוריים ממאירים הייתה 94.8% ו-72.3%, בהתאמה. הכשרה דרמטוסקופית קודמת ומספר שנות ניסיון דרמטוסקופי לא נמצאו כקשורים לרגישות אבחונית (p=.13, p=.05, בהתאמה) או סגוליות אבחונית p=.36), p=.21). סוג ההתמחות לא נמצא כקשור ברגישות (p=.37) אך לרופאי העור הייתה סגוליות גבוהה יותר מאשר לרופאים בתחומים האחרים (79% לעומת 72%, p=.008).

מסקנת החוקרים היא, כי לאחר הדרכה ראשונית, TADA יכול להוות אלגוריתם דרמטוסקופי יעיל לרופאי משפחה שבוחנים נגעי עור לעור הרגישות הגבוהה שלו.

מקור:
Rogers, T. et al. (2016) JABFM. 29(6), 694.