AML

הוספת אנדרוגנים לטיפול אחזקה משפר את השרידות בחולי AML מבוגרים

כי הוספה של norethandrolone לטיפול האחזקה שיפרה משמעותית את שרידות חולי acute myeloid leukemia מבוגרים, ללא עלייה ברעילות הטיפול

כימותרפיה, תופעות לוואי (צילום: אילוסטרציה)

לחולים מבוגרים עם acute myeloid leukemiaי(AML) יש פרוגנוזה רעה במיוחד ויש צורך בטיפולי אחזקה חדשניים על מנת לשפר תוצאים בחולים אלו. אנדרוגנים, המשמשים לטיפול באנמיה אפלסטית, דווחו כמעכבים פרוליפרציה, ומעודדים דיפרנציאציה בתאי AML.

הדו"ח הנוכחי מציג את תוצאותיו של מחקר פאזה 3, רב מרכזי, אקראי, שבחן את היתרונות בהוספת אנדרוגנים לטיפול האחזקה בחולי AML מעל גיל 60.

במחקר השתתפו 330 חולי AML ראשונית או משנית לטיפול בכימותרפיה או רדיותרפיה. טיפול אינדוקציה כלל idarubicin במינון 8 מ"ג/מטר בריבוע בימים 1-5, cytarabine במינון 100 מ"ג/מטר בריבוע בימים 1-7 ו-lomustine במינון 200 מ"ג/מטר בריבוע ביום 1.

חולים ברמיסיה מלאה או חלקית קיבלו שישה קורסי רה-אינדוקציה עם idarubicin במינון 8 מ"ג/מטר בריבוע ביום 1, cytarabine במינון 100 מ"ג/מטר בריבוע בימים 1-5 ופרוטוקול של מטוטרקסט ומרקפטופורין לסירוגין. המשתתפים חולקו בצורה אקראית לכאלו שקיבלו norethandrolone במינון 10 או 20 מ"ג ליום, לפי משקל גופם, וכאלו שלא קיבלו טיפול עם norethandrolone. הטיפול ניתן כטיפול אחזקה למשך שנתיים.

התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה שרידות ללא מחלה לפי intention to treat. תוצאים משניים כללו שרידות ללא אירועים, שרידות כללית ובטיחות.
בכל זרוע של המחקר הוכללו 165 משתתפים. משתתפים בזרוע A קיבלו norethandrolone ובזרוע B לא קיבלו norethandrolone.

הגעה לרמיסיה מלאה או חלקית הושגה ב-247 חולים (76%). מודל Schoenfeld תלוי-זמן הראה כי norethandrolone שיפר משמעותית שרידות בחולים שהיו ברמיסיה שנה לאחר אינדוקציה. בזרועות A ו-B של המחקר, אחוז השרידות ללא מחלה לאחר חמש שנים היה 31.2% ו-16.2%, אחוז השרידות ללא אירועים היה 21.5% ו-12.9% ואחוז השרידות הכוללת היה 26.3% ו-17.2%, בהתאמה.

Norethandrolone נמצא כמשפר תוצאים ללא קשר לכל הפקטורים הפרוגנוסטיים ל-AML. רק חולים עם ערכי בסיס של לויקוציטים הגבוהים מ-30X10^9 לליטר לא הרוויחו מקבלת norethandrolone.

מחקר זה מראה, כי טיפול אחזקתי עם norethandrolone משפר משמעותית שרידות בחולים מבוגרים עם AML, ללא עלייה ברעילות הטיפול.

מקור:
Pigneux, A. et al. (2017) Journal of Clinical Oncology. 35(4), 387.

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.67.6213

נושאים קשורים:  AML,  norethandrolone,  אנדרוגנים,  מחקרים
תגובות