תכנית חדשה המשותפת לאיגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד רופאי המשפחה, האגודה למלחמה בסרטן והמועצה הישראלית למניעת עישון הוצגה באחרונה ונועדה לצמצם באורח דרסטי את נגע העישון בבסיסי צה"ל. את התכנית חיבר ד"ר חגי לוין, מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור בהר"י.

לפי דיווח על היוזמה החדשה ב"ישראל היום", התכנית נשלחה לראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז ולקצין רפואה ראשי, תא"ל ד"ר דודו דגן. בתחילת השבוע היא תוצג בדיון בוועדה למאבק בנגע הסמים בכנסת.

על-פי נתונים שפורסמו בחודש שעבר כחלק ממחקר שנעשה בישראל, שיעור הצעירים המעשנים מזנק ב־40% במהלך השירות הצבאי. בעת השחרור כ-39% מהחיילים ו־32% מהחיילות מעשנים. בנוסף נמצא במחקר, כי חיילים מעשנים מקבלים יותר ימי מחלה (גימלים) וצורכים יותר שירותי רפואה מלא-מעשנים. מעבר לנזקים ארוכי הטווח, במחקרים בעולם נמצא כי ההתמכרות לטבק פוגעת בתפקוד הגופני והקוגניטיבי וביכולתם של חיילים לבצע את משימותיהם הצבאיות, ובפרט פעילות מבצעית. חיילים גם מוציאים חלק ניכר ממשכורתם הצבאית על סיגריות – מה שתורם להגדלת הפערים החברתיים והכלכליים.

"יש למנוע ניצול ציני של מצבי דחק בעת מלחמה או מבצע צבאי על ידי חברות הטבק, המנסות לדחוף סיגריות לחיילים במטרה לגרום להתמכרותם"

בדיווח נמסר, כי בשנים האחרונות הוזנח נושא מניעת העישון בצה"ל, ותכניות לגמילה מעישון הופעלו רק ביוזמות חיצוניות (כמו התכנית "סמס והפסק" של האגודה למלחמה בסרטן והאוניברסיטה העברית). כמו כן, הופסק איסוף הנתונים על שיעור המעשנים, לא נעשתה אכיפה של איסור עישון בבסיסים ונסגר המדור לקידום הבריאות בחיל הרפואה.

התכנית החדשה המוצעת כוללת הקמת גוף מרכזי למאבק בעישון ובניית תכנית פעולה, הרחבת איסור העישון בבסיסי צה"ל ואכיפתו, בפרט בבסיסים להכשרות מקצועיות, כך שכל המבנים ועד 20 מטר מהכניסות אליהם יהיו נקיים מעישון. מומלץ לתקן את פקודת מטכ"ל, כך שכל השטחים הפתוחים בבסיסים יהיו נקיים מעישון, למעט הקצאת פינות עישון מוגדרות, משולטות ונסתרות, באישור חריג.

כן מוצע בתכנית להוסיף את הסעיף "עישון או עישון בעבר" לספר הפרופילים הצה"לי, מאחר שעישון פוגע בתפקוד הריאות. ההערכה היא שהורדת פרופיל עקב עישון תעביר מסר חשוב לצעירים הרוצים להתקבל לקורס טיס וליחידות העילית.

עוד כוללת ההמלצה את ביטול ההנחות ברכישת סיגריות בבסיסים: "יש למנוע ניצול ציני של מצבי דחק בעת מלחמה או מבצע צבאי על ידי חברות הטבק, המנסות לדחוף סיגריות לחיילים במטרה לגרום להתמכרותם, ולאסור במפורש חלוקת סיגריות לחיילים בעת מלחמה".

ד"ר לוין מסר לעיתון: "ההשלכות הקשות של העישון בצה"ל על בריאות החיילים וכשירותם ועל בריאות האוכלוסייה בישראל מחייבות השקעה נוספת ומאמץ ממוקד, לרבות הכנת תכנית חירום כוללנית להתמודדות עם מגפת העישון בצה"ל". תגובת דובר צה"ל: ״פירוט התכנית החדשה טרם הגיע לגורמים המוזכרים".