המועצה הלאומית למניעה ולטיפול במחלות לב וכלי דם - גוף ממלכתי מייעץ לשר ולמנכ"ל משרד הבריאות – הפיצה אתמול (ד') את עמדתה לגבי השימוש בסטטינים למניעה ולטיפול במחלות קרדיו-וסקולריות. על מסמך העמדה חתום פרופסור אלכסנדר בטלר, יו"ר המועצה.

במסמך מודגש, כי מחובתה של המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם ליידע את ציבור המטופלים על הסכנה שבהפסקת השימוש בתרופות מקבוצת הסטטינים, המיועדות לטיפול במחלות אלה, כאשר נקבע בהתוויות רפואיות מקובלות שחולה זקוק לתרופות אלו.

"בפרסומים שונים שהופיעו בעת האחרונה", נכתב בנייר העמדה, "הובע ספק לגבי חשיבותם, בטיחותם ויעילותם של תרופות מקבוצת הסטטינים לשם טיפול במחלות הלב וכלי הדם.

"הימנעות משימוש בתרופות אלו עלול לגרום למטופלים נזק בריאותי בעל משמעות כבדה - ולעיתים אף בלתי הפיך, כפי שהוכח בעבודות מדעיות שפורסמו בעניין הזה בשנים האחרונות.

"המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם מבקשת לכן להבהיר כי עמדה זו היא על דעת כל הגופים המקצועיים בארץ ובעולם ומבוססת מעל לכל ספק על מחקרים איכותיים ומבוקרים המבטאים את מיטב הידע הרפואי בתחום הזה".

נייר העמדה