חדשות

49% מהמתמחים בפריפריה "הושפעו במידה רבה" מתכנית המענקים בבחירת ביה"ח

המחקר, שנערך על ידי מכון ברוקדייל, בדק את השפעות תכנית המענקים שהיתה חלק מההסכם הקיבוצי בין הר"י למשרד הבריאות ב-2011, וזיהה זינוק במספר המתמחים בפריפריה בשנים שלאחר יישומה; השפעה פחותה נרשמה לתכנית בנוגע לבחירת תחום ההתמחות

מאבק הרופאים - מתמחים מפגינים (צילום: ששון תירם)
מאבק הרופאים - מתמחים מפגינים (צילום: ששון תירם)

הסכם המענקים בין ההסתדרות הרפואית לאוצר ב-2011, שנועד בין השאר לחזק את הרפואה בפריפריה, משך לבתי החולים המרוחקים בעיקר ישראלים בוגרי רפואה בחו"ל, שבחרו להתחיל בהם את התמחותם; כך מעלה מחקר חדש, שיוצג היום (ה') במסגרת מפגש "מועדון החוקרים" של המכון הלאומי לחקר מדיניות ושרותי בריאות באולם מכון גרטנר בתל השומר.

המחקר גם מעלה, כי 49% מקרב המתמחים בפריפריה אמרו לצוות המחקר שהתמריצים השפיעו במידה גדולה על בחירת מקום ההתמחות שלהם. במסגרת ההסכם הוצע מענק חד-פעמי ותוספת שכר לרופאים צעירים שעוברים לבתי חולים בפריפריה, או למי שמתמחים במקצוע שהוגדר כנמצא במצוקת כוח אדם. 28% מהמתמחים במקצועות במצוקה אמרו שהתמריצים השפיעו על בחירת מקצוע ההתמחות שלהם.

לפי שעה, השנה הופסקו המענקים, לאחר שמסגרת התקציב שהקצה משרד האוצר לפעילות זו מוצתה. בשנים קודמות הסכים משרד האוצר לתקצב את התכנית, בשינויים מסוימים, לאחר שהתקציב שהוקצה לה במסגרת ההסכם מוצה עד תום ב-2014.

49% מקרב המתמחים בפריפריה אמרו לצוות המחקר שהתמריצים השפיעו במידה גדולה על בחירת מקום ההתמחות שלהם

בשיחה עם "דוקטורס אונלי" אמרה החוקרת הראשית, יעל אשכנזי מ"מכון ברוקדייל", כי ניתוח הנתונים מבוסס על תשובות שסיפקו לצוות 736 מתמחים בבתי חולים. 27% מהם היו מתמחים בפריפריה. צוות המחקר כלל גם את מיכל גורדון, אריאל ינקבליץ' וד"ר ברוך רוזן.

לדברי אשכנזי, "מדינת ישראל, בדומה למדינות רבות אחרות, מתמודדת כידוע עם בעיה של פיזור גאוגרפי לא אחיד של רופאים. שיעור הרופאים לנפש במרכז הארץ גדול משמעותית בהשוואה לשיעורם באזורי הפריפריה. בעיה נוספת היא שכמה מקצועות רפואיים, המכונים 'מקצועות רפואיים במצוקה' אינם מצליחים למשוך מתמחים והם לכן במצוקת כוח אדם.

"בשנת 2011 נחתם ההסכם הקיבוצי בין הרופאים לבין המעסיקים (התקף עד 2019). ההסכם כלל בין השאר סעיפים שמטרתם לתת מענה לשתי בעיות כוח האדם הללו. ההסכם קבע מתן תמריצים למשיכת רופאים כדי שיתחילו את ההתמחות במקצוע במצוקה או שיעשו זאת בבית חולים באזור הפריפריה. מדובר במענקים חד-פעמיים ובתוספות שכר קבועות. בנוסף, ההסכם גם קבע תוספת תקנים לרופאים בבתי החולים הציבוריים – ואף זאת תוך מתן עדיפות לבתי חולים בפריפריה".

המחקר, שנעשה בשיתוף הר"י ומשרד הבריאות, נועד לבחון את השפעת התמריצים הכספיים על בחירת מקום תחילת ההתמחות ומקצוע ההתמחות וכן לבחון את מכלול השיקולים והסיבות לבחירת מקום ההתמחות והמקצוע ולזהות אמצעים משלימים למשיכת רופאים צעירים נוספים לפריפריה ולמקצועות במצוקה.

שני מקורות המידע העיקריים היו קובץ הנתונים המנהליים של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית, הכולל מידע על כל התחלות ההתמחות במקצועות הבסיס ברפואה בין השנים 2005 ל-2014 והסקר הארצי שערך הצוות במכון ברוקדייל בשנת 2015 בקרב המתמחים שהתחילו את ההתמחות בשנים 2014-2013.

"מהממצאים עולה, כי בשנת 2011 (שנת ההסכם) חלה אכן עלייה חדה במספר התחלות ההתמחויות החדשות בבתי חולים בפריפריה, שנבעה בין השאר מהעלייה במספר ההתמחויות שבהן החלו המתמחים בוגרי חו"ל שחזרו לארץ (כמחצית מכלל ההתמחויות). עלייה זו באה לידי ביטוי הן במרכז הארץ והן בפריפריה – אבל ניכרה כאמור בעיקר העלייה שנראתה בפריפריה, הן במקצועות שבמצוקה והן במקצועות האחרים.

28% מהמתמחים במקצועות במצוקה אמרו שהתמריצים השפיעו על בחירת מקצוע ההתמחות שלהם

"ב-2012 נרשמה עלייה מתונה יותר בשיעור תחילת ההתמחויות החדשות בפריפריה, יחסית לשנים קודמות, לצד עלייה קטנה בשיעור ההתמחויות החדשות במקצועות במצוקה", אומרת אשכנזי.

לפי המחקר, בין השנים 2011-2005, לפני ההסכם, היו תנודות מדי שנה שבין 16% ל-20% בלבד בשיעור תחילת ההתמחויות בפריפריה. "אבל מיד לאחר חתימת ההסכם נראתה כבר עלייה של 23%. ב-2013 השיעור הזה היה דומה וב-2014 ירד השיעור ל-21%. אנחנו מייחסים את עיקר התוספות של מתמחים בעיקר לבוגרי רפואה ישראלים בחו"ל ששבו לארץ", העריכה אשכנזי.

"השינויים שחלו לאחר חתימת הסכם 2011", הדגישה עוד אשכנזי, "הם תולדה של כמה דברים שהתרחשו, כאשר התמריצים היו רק אחד מהם. במקביל להם גם הייתה השפעה לעלייה בהקצאת התקנים לרופאים.

"מממצאי המחקר עולה קשר ברור בין החשיפה לפריפריה במהלך החיים, לבין ההחלטה להתחיל בהתמחות בפריפריה; וקשר בין אזור המגורים של ההורים (צפון, מרכז או דרום) לבין אזור ההתמחות. ראינו למשל שתושבי הצפון בחור מלכתחילה באזור זה כדי להתחיל בו את ההתמחות שלהם, ופחות מקרב בוגרי רפואה מהדרום שבחרו להתמחות שם. מדובר בהבדלים חשובים בין שני האזורים המרכיבים את הפריפריה – צפון ודרום.

"התמריצים תרמו להחלטה של חלק מהמתמחים לפנות לבתי חולים בפריפריה, אך לא היוו את הגורם הבלעדי שהשפיע על שיעור המתמחים שהגיעו לפריפריה. הוא היה עשוי לגדול בכל מקרה, עקב הגידול במספר התחלות ההתמחות בכלל ופתיחת התקנים הנוספים. ממאפייני המתמחים בפריפריה ומעדויותיהם, בנוגע לכוונותיהם המוקדמות, ניתן לכן לשער שחלקם היו מגיעים לפריפריה בכל מקרה - גם ללא התמריצים".

באשר למקצועות במצוקה, המחקר העלה, כי פחות מתמחים במקצועות במצוקה אמרו שהושפעו מהמענקים מאשר מתמחים שפנו לפריפריה. "ראינו עלייה קטנה מאוד בשיעור הפונים למקצועות אלו", ציינה אשכנזי. "יכול להיות שהייתה השפעה במקצועות מסוימים שבהם גם שינוי קטן במספר המתמחים הוא משמעותי".

נושאים קשורים:  חדשות,  הסכם קיבוצי ההסתדרות הרפואית,  מתמחים,  מקצועות במצוקה,  מענקים ותמריצים,  מכון ברוקדייל
תגובות