איגוד רופאי הילדים פרסם לאחרונה נייר עמדה ובו הנחיות קליניות בנושא איתור, בירור וטיפול בילד עם הפרעה בגדילה וקומה נמוכה.

להלן קישור לנייר העמדה