סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה חדשה בוצעה במטרה להעריך את היעילות של מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין בקרב מטופלים עם מחלת לב כלילית ללא אי ספיקת לב, בהשוואה לבקרה פעילה (Active control) או לפלצבו.

במסגרת הסקירה בוצע חיפוש במאגרי המידע המקובלים אחר מאמרים שפורסמו עד מאי 2016. נכללו מחקרים אקראיים שבדקו מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין בהשוואה לפלצבו או בקרה פעילה בקרב מטופלים עם מחלת לב כלילית יציבה ללא אי ספיקת לב (שהוגדרה כמקטע פליטה לב שמאלי של מעל 40% או ללא קליניקה של אי ספיקת לב).

כל מחקר היה צריך לכלול לפחות 100 מטופלים עם מחלת לב כלילית ללא אי ספיקת לב, עם משך מעקב של לפחות שנה. מחקרים לא נכללו אם הם השוו מעכבי ACEי(Angiotensin Converting Enzyme) ל-ARBי(Angiotensin Receptor Blockers).

התוצאים שנבדקו היו תמותה, תמותה בשל סיבות קרדיווסקולריות, אוטם לבבי, אנגינה, שבץ, אי ספיקת לב, רה-וסקולריזציה, אירועי סוכרת (Incident diabetes) והפסקת התרופה בשל תופעות לוואי.

24 מחקרים עם 198,275 שנות מעקב נכללו. מעכבי מערכת רנין אנגיוטסין הפחיתו את הסיכון לתמותה מכל הסיבות (Rate ratio 0.84י;95%CIי0.72 – 0.98), תמותה מסיבות קרדיווסקולריות (0.74; 0.59-0.94), אוטם לבבי (0.82; 0.76-0.88), שבץ (0.79; 0.70-0.89), אנגינה, כשל לבבי ורה-וסקולריזציה בהשוואה לפלצבו, אבל לא בהשוואה לבקרה פעילה (תמותה מעל הסיבות 1.05, 0.94-1.17, Pinteraction=0.006; תמותה מסיבות קרדיווסקולריות 1.08, 0.93-י1.25, Pinteraction<0.001; אוטם לבבי 0.99, 0.84-1.12, Pinteraction=0.01; שבץ 1.10, 0.93-1.31, Pinteraction=0.002).

אנליזת מטה רגרסיה Bayesian הראתה, כי ההשפעה של מעכבי מערכת רנין אנגיוטנסין בהשוואה לפלצבו, על תמותה מכל הסיבות ותמותה מסיבות קרדיווסקולריות, הייתה תלויה בשליטה על שיעור האירועים. מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין הראו יתרון רק במחקרים עם שיעור שליטה גבוה (>14.10 מקרי תמותה ו>7.65 מקרי תמותה מסיבות קרדיווסקולריות עבור 1,000 שנות מטופל), אבל לא במחקרים עם שיעור שליטה נמוך.

מסקנת החוקרים הייתה, כי בקרב מטופלים עם מחלת לב כלילית יציבה ללא אי ספיקת לב, מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין הפחיתו אירועים קרדיווסקולריים ותמותה רק בהשוואה לפלצבו אבל לא בהשוואה לבקרה פעילה. גם בקרב מחקרים עם בקרת פלצבו, היתרון של מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנסין נצפה בעיקר במחקרים עם שיעור שליטה על אירועים גבוה, אבל לא במחקרים עם שיעור שליטה נמוך.

הראיות אינן תומכות בהעדפת מעכבי מערכת רנין אנגיוטנסין על בקרה פעילה.

מקור:
Bangalore Sripal, Fakheri Robert, Wandel Simon, Toklu Bora,, Wandel Jasmin, Messerli Franz H et al. Renin angiotensin system inhibitors for patients with stable coronary artery disease without heart failure: systematic review and meta-analysis of randomized trials BMJ 2017; 356 :j4