בהצהרה חדשה שפורסמה החודש הציגו האיגוד האמריקאי לאנדוקרינולוגיה קלינית (AACEי, The American Association of Clinical Endocrinologists) והארגון האמריקאי לאנדוקרינולוגיה (American College of Endocrinologyי,ACE) מודל טיפול כרוני חדש המספק מסגרת אבחנתית מתקדמת, קווי הנחייה ואלגוריתם לניהול קליני של מחלת ההשמנה.

המודל הכוללני החדש אינו מבוסס על מדד ה-BMIי(Body Mass Index) בלבד, כמו מודלים קודמים, אלא מדגיש את הגישה ממוקדת-הסיבוכים, שמבוססת על החלטות טיפוליות ותוצאים רצויים.

כחלק מהמודל החדש, משתמשים האיגודים במונח Adiposity-Based Chronic Diseaseי(ABCD), כמונח אבחנתי חדש להשמנה. מונח זה מזהה את ההשמנה כמחלה כרונית, מרמז על בסיס פתו-פיזיולוגי למחלה ונמנע מהסטיגמה הקשורה לאבחנה המבדלת ולמשמעויות השונות של המונח "שמן".

לפי הודעת האיגודים, האלמנטים המרכזיים לטיפול עתידי של מטופלים עם שימוש במונח ABCD הם:

1) מיקום רפואת אורח חיים בקדמת הבריאות הכללית, לא רק כצעד הראשון באלגוריתם, אלא כפעולה בסיסית ומשמעותית.

2) יצירת פרוטוקול סטנדרטי המתייחס בצורה כוללנית להורדת משקל וניהול הסיבוכים הקשורים להשמנה.

3) גישה טיפולית המתרכזת במטופל כחלק מהחברה והסביבה (למשל, רפואה מניעתית להפחתת גורמי סיכון להשמנה והבנה תרבותית במטרה לאמץ המלצות מבוססות ראיות למוצאים, תרבויות ומעמדים סוציו-אקונומיים שונים).

4) פיתוח אסטרטגיות מבוססות ראיות להטמעה, ניטור ואופטימיזציה מוצלחת של טיפול במחלת ההשמנה הכרונית לאורך זמן.

מודל ה-AACE/ACE שואף לשפר בצורה משמעותית את בריאות האדם והציבור, על ידי הצגת המונח החדש למטרות אבחנה, שימוש כבסיס טיפול ממוקד סיבוכים ואסטרטגיות דירוג (Staging). בסיכום ההודעה נמסר, כי המונח החדש ייצור התייחסות מדויקת יותר למצב של מחלת השמנה כרונית, הנמנע מהסטיגמה הנלווית אליו ומחוסר הבהירות הקיים בציבור.