מחקרים

חוקרים פיתחו שיטה חדשה לסיווג חולים הסובלים מכאב נוירופתי

על ידי יישום מודלים סטטיסטיים נטולי היפותזה ראשונית, הצליחו חוקרים לקבץ חולים עם כאב נוירופתי לשלוש קבוצות נבדלות

29.01.2017, 10:27
כף רגל (צילום: אילוסטרציה)

חולים הסובלים מכאב נוירופתי מהווים קבוצה הטרוגנית בהיבט האתיולוגיה, הפתופיזיולוגיה והתסמינים הקליניים של הכאב. חולים אלו מתייצגים עם מגוון תסמינים וסימנים סנסוריים הקשורים בכאב זה (פרופיל סנסורי). פרופילים סנסוריים שונים יכולים להצביע על מנגנונים נוירוביולוגיים נפרדים הגורמים לכאב, ולכן ייתכן והחולים יגיבו לצורות שונות של טיפול.

מחקר חדש ביקש לזהות תת-קבוצות במדגם גדול של חולים עם כאב נוירופתי, על ידי יישום מודלים סטטיסטיים נטולי היפותזה ראשונית על שלושה מאגרי מידע רפואיים לאומיים (German Research Network on Neuropathic Painי, IMI-Europainיו-Neuropain)).

מבחן סנסורי כמותי מתוקנן בוצע ב- 902 חולים בקבוצת המבחן וב-233 בקבוצת הוולידציה. כלל החולים סבלו מכאב נוירופתי שמקורו באטיולוגיות שונות. לטובת חלוקה לתת-קבוצות בוצעה אנליזת מקבצים (cluster) באמצעות 13 פרמטרים סנסוריים כמותיים.

במחקר זוהו שלוש תת-קבוצות בולטות עם פרופילים סנסוריים שונים.

בקבוצה הראשונה (אובדן סנסורי, 42% מהמשתתפים) נצפתה ירידה בתפקוד סיבי עצב גדולים וקטנים יחד עם תחושת חום פרדוקסלית. קבוצה 2 (היפראלגזיית חום, 33% מהמשתתפים) אופיינה על ידי תפקוד סנסורי שמור בשילוב עם רגישות יתר לחום או קור ואלודיניה מכנית דינמית קלה. קבוצה 3 (היפראלגזיה מכנית, 24% מהמשתתפים) אופיינה על ידי אובדן תפקוד סיבי עצב קטנים בשילוב עם היפראלגזיית דקירה ואלודיניה מכנית דינמית.

חולים משלוש תת-הקבוצות נצפו באטיולוגיות השונות הגורמות לכאב נוירופתי, אך בתדירות משתנה.

עורכי המחקר מציגים גישה חדשה לסיווג חולים עם כאב נוירופטי פריפרי המתבססת על פרופילים סנסוריים שונים. שלושה הפרופילים שהוצגו במחקר יכולים להיות קשורים לתהליכים הפתופיזיולוגיים הגורמים לכאב ולהוות כלי יעיל בתכנון מחקרים קליניים שמטרתם למצוא טיפול יעיל לכאב נוירופתי.

מקור:
Baron, R. et al. (2017) Pain. 158(2), 261.

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב נוירופטי,  היפראלגזיה,  אלודיניה
תגובות