מחקרים רבים העריכו את הערך הפרוגנוסטי של מחלה שארית מינימאלית (MRD, Minimal Residual Disease) בקרב מטופלים עם מיאלומה נפוצה. מרבית המחקרים היו קטנים והיו שונים מבחינת מאפייני אוכלוסיית המטופלים, הטיפול ושיטות הערכת מחלה שארית מינימאלית.

מטה-אנליזה חדשה זו בוצעה במטרה להעריך את התועלת של אבחון מחלה שארית מינימאלית בקרב מטופלים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה.

בוצע חיפוש ב-Medline אחר מאמרים שפורסמו באנגלית בין ינואר 1990 לינואר 2016. נכללו מחקרים שדיווחו על סטטוס מחלה שארית מינימאלית, הישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS, Progression free survival) והישרדות כללית (OS, Overall survival) ב-20 או יותר מטופלים לאחר טיפול. מתוך 405 מאמרים שזוהו, 21 ענו לקריטריונים להכללה ונכללו באנליזה.

נאספו נתונים בנוגע למאפייני המטופלים, טיפול, הערכת מחלה שארית מינימאלית ותוצאים. התוצא הראשוני שנבדק היה השפעת סטטוס מחלה שארית מינימאלית על הישרדות ללא התקדמות המחלה והישרדות כללית.

הנתונים עברו התאמה על מנת להתאים לשיעור שונה של מטופלים עם מחלה שארית מינימאלית במחקרים השונים, ובוצעה אנליזה בשיטת Peto. נבנו Forest plots על בסיס אנליזת Cox.

14 מחקרים (1,273 מטופלים) סיפקו נתונים על השפעת מחלה שארית מינימאלית על הישרדות ללא התקדמות המחלה, ו-12 מחקרים (1,100 מטופלים) סיפקו נתונים על הישרדות כללית. תוצאות דווחו באופן ספציפי במטופלים שהשיגו רמיסיה מלאה קונבנציונלית ב-5 מחקרים עבור הישרדות ללא התקדמות המחלה (574 מטופלים) ו-6 מחקרים עבור הישרדות כללית (616 מטופלים).

סטטוס מחלה שארית מינימאלית שלילי היה קשור משמעותית עם הישרדות ללא התקדמות מחלה טובה יותר באופן כללי [Hazard ratio (HR) 0.41;י 95%CI 0.36–0.48י; p<0.001] ובמחקרים שבדקו מטופלים עם רמיסיה מלאה (HR 0.44י; 95%CI 0.34-0.56י; p<0.001).

הישרדות כללית גם כן הייתה טובה יותר בקרב מטופלים עם סטטוס מחלה שארית מינימאלית שלילי באופן כללי (HR 0.57י; 95%CI 0.4 -0.71י; p<0.001) ובמטופלים שהשיגו רמיסיה מלאה (HR 0.47י; 95%CI 0.33–0.67י; p<0.001).

בדיקות עבור הטרוגניות לא מצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית בין המחקרים עבור הישרדות ללא התקדמות המחלה והישרדות כללית.

מסקנת החוקרים הייתה, כי סטטוס מחלה שארית מינימאלית שלילי לאחר טיפול עבור מטופלים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה קשור עם הישרדות ארוכת טווח. ממצאים אלו מספקים עדות כמותית התומכת באינטגרציה של הערכת סטטוס מחלה שארית מינימאלית כתוצא במחקרים קליניים של מיאלומה נפוצה.

מקור:
Munshi NC, Avet-Loiseau H, Rawstron AC, Owen RG, Child JA, Thakurta A, Sherrington P, Samur MK, Georgieva A, Anderson KC, Gregory WM. Association of Minimal Residual Disease With Superior Survival Outcomes in Patients With Multiple MyelomaA Meta-analysis. JAMA Oncol. 2017;3(1):28-35. doi:10.1001/jamaoncol.2016.3160