דמנציה

גורמים פתולוגיים המשפיעים על משך המחלה בקרב חולי דמנציה עם גופיפי לואי

דמנציה עם גופיפי לואי דיפוזית הייתה קשורה עם משך מחלה קצר יותר בהשוואה לדמנציה עם גופיפי לואי מעברית, והשפעה זו הינה עצמאית מדירוג Braak NFT או היקף הפלאקים הנויריטיים

24.01.2017, 12:24
דמנציה, טיפול בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

למרות שמטופלים הסובלים מדמנציה עם גופיפי לואי הינם בעלי משך מחלה קצר יותר בהשוואה למטופלים עם דמנציה ממחלת אלצהיימר, מעט ידוע על אילו גורמים משפיעים על משך המחלה בקרב מטופלים הסובלים מדמנציה עם גופיפי לואי.

מחקר חדש בוצע במטרה לזהות קורלציה פתולוגית עם משך המחלה בקרב מטופלים הסובלים מדמנציה עם גופיפי לואי.

המחקר היה מחקר תצפיתי שנערך מספטמבר 2005 ועד יוני 2012, על ידי שימוש במסד הנתונים National Alzheimer Coordinating Center וכולל 807 מטופלים הסובלים מדמנציה עם גופיפי לואי דיפוזית או מעברית (Transitional).

המחקר עשה שימוש בדירוג Braak NFTי(neurofibrillary tangle), תדירות פלאקים נוריטיים (neuritic plaques) ושלב הדמנציה עם גופיפי לואי, על מנת לקבוע אם וריאנטים פתולוגיים קשורים למשך המחלה.

המחקר כלל 807 מטופלים הסובלים מדמנציה עם גופיפי לואי דיפוזית או מעברית [גיל ממוצע (סטיית תקן) 70 (9.9) בעת תחילת הירידה הקוגניטיבית ו-79.2 (9.8) בזמן הפטירה; 509 גברים (63.1%)].

משך מחלה קצר יותר מתחילת התסמינים הקוגניטיביים ועד לתמותה נצפה בקרב גברים (β, -0.73 ;י95%CI -1.33 - -0.14י; p=0.02) ובקרב מטופלים עם גיל אבחנה מאוחר יותר (β, -0.11י; 95%CI-0.14 - - 0.08י; p<0.001).

מחלה דיפוזית (ניאוקורטיקלית) הייתה קשורה עם משך מחלה קצר יותר בהשוואה למחלה מעברית (β, -1.52י; 95%CI -2.11 - -0.93י; p<0.001). דירוג Braak NFT והנוכחות של פלאקים נוריטיים לא נמצאו קשורים משמעותית עם הבדלים במשך המחלה.

מסקנת החוקרים הייתה, כי דמנציה עם גופיפי לואי דיפוזית הייתה קשורה למשך מחלה קצר יותר בהשוואה לדמנציה עם גופיפי לואי מעברית, והשפעה זו הינה עצמאית מדירוג Braak NFT או היקף הפלאקים הנויריטיים. זיהוי ביומרקרים של דמנציה עם גופיפי לואי לפני המוות עשוי לספק מידע פרוגנוסטי חשוב עבור מטופלים עם דמנציה עם גופיפי לואי.

מקור:
Graff-Radford J, Aakre J, Savica R, Boeve B, Kremers WK, Ferman TJ, Jones DT, Kantarci K, Knopman DS, Dickson DW, Kukull WA, Petersen RC. Duration and Pathologic Correlates of Lewy Body Disease. JAMA Neurol. Published online January 17, 2017. doi:10.1001/jamaneurol.2016.4926

נושאים קשורים:  דמנציה,  דנמציה עם גופיפי לואי,  LBD,  מחלת גופיפי לואי,  מחקרים
תגובות
15.02.2017, 12:42

זה לא לואי כי אם לוי Lewy