כשל נשימתי חריף (Acute respiratory failure) הינו אירוע מסכן חיים, שנמצא קשור בדיווחי מקרים לתרופות אנטי-פסיכוטיות, אבל ללא הוכחות מבוססות-אוכלוסייה. אבל קשר זה חסר הוכחות מבוססות אוכלוסייה. באופן כללי, תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) בהתייחס לבטיחות תרופות אלו, בגלל שמטופלים אלו נמצאים בסיכון יתר לכשל נשימתי חריף והם מטופלים לעיתים קרובות בתרופות אנטי פסיכוטיות.

המחקר הנוכחי בוצע במטרה לקבוע אם שימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות קשור לסיכון מוגבר לכשל נשימתי חריף בקרב מטופלים עם COPD.

המחקר היה מחקר מבוסס אוכלוסייה, שניתח מסד נתונים גדול בטיוואן, וכלל את כל המטופלים הסובלים מ-COPD שאובחנו עם כשל נשימתי חריף בבתי החולים או ברפואת חירום, והזדקקו לאינטובציה או להנשמה מכנית, בין ינואר 2000 לדצמבר 2011.

מטופלים עם כשל נשימתי חריף קודם, סרטן ריאות וכשל נשימתי חריף קרדיונגני / טראומתי / ספטי הוצאו מהמחקר, על מנת לבצע אנליזה על כשל נשימתי חריף אדיופתי בלבד.

שימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות הושווה באופן עצמאי במהלך ימים 1 עד 14 (תקופת הסיכון על פי דיווחי מקרים קודמים) וימים 75 עד 88 (תקופת ביקורת), שקדמו לאירוע כשל הנשימתי החריף. משפחת האנטי פסיכוטיים, דרך המתן והמינון נבדקו גם כן. התוצא הראשוני שנמדד היה הסיכון לכשל נשימתי חריף.

אותרו 5,032 מטופלים עם כשל נשימתי חריף [גיל ממוצע (סטיית תקן) 74.4 (9.9), 3,533 גברים (70.2%)] בקרב 61,620 חולי COPDי. 590 מטופלים (11.7%) עם כשל נשימתי חריף לקחו לפחות מרשם אחד לתרופות אנטי פסיכוטיות במהלך תקופה הסיכון בהשוואה ל-443 (8.8%) במהלך תקופת הביקורת. שיעור זה תואם לעלייה של פי 1.66 (95%CI 1.34 – 2.05י; p<0.001) בסיכון לכשל נשימתי חריף, ללא קשר למשפחת התרופות או דרך המתן.

במקביל, זוהה סיכון תלוי מינון לכשל נשימתי חריף עם שימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות (בדיקה עבור מגמתיות Adjusted odds ratioי1.35; 95%CIי1.19 -1.52; p<0.001), עם עלייה בסיכון - מפי 1.52 במינון יומי נמוך (95%CIי1.20 – 1.92 ; p<0.001) לפי 3.74 עלייה בסיכון למינון גבוה (95%CIי1.68 – 8.36; p=0.001).

העלייה בסיכון נמשכה תחת אנליזה case-time-controlי(adjusted odds ratio 1.62י; 95%CI 1.16 – 2.27י; p=0.005) ו-nested case-control studyי (adjusted odds ratioי2.16 ; 95%CI 1.91 – 2.15י; p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה, כי שימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות נמצא לעלייה חריפה ותלוית מינון בסיכון לכשל נשימתי חריף בקרב מטופלים עם COPD. קלינאים צריכים לנקוט במשנה זהירות כאשר הם רושמים תרופות אנטי פסיכוטיות למטופלים עם COPD ולהימנע ממינון גבוה אם ניתן.

מקור:
Wang M, Tsai C, Lin CW, Yeh C, Wang Y, Lin H. Association Between Antipsychotic Agents and Risk of Acute Respiratory Failure in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA Psychiatry. Published online January 04, 2017. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.3793