הודעות

הצטרפות לפרוייקט Choosing Wisely למניעת אבחון וטיפול יתר ברפואה

אנא השקיעו מאמץ עבור פרוייקט חשוב זה ושלחו הצעותיכם לפעולות או טיפולים מיותרים שלא צריכים לבצע

לפני כשבועיים נשלחה אליכם הודעה בדבר הצטרפות לפרוייקט Choosing Wisely למניעת אבחון וטיפול יתר ברפואה. נשלחה בקשה לכל אחד מכם שישלח הצעה אחת או יותר לפעולות או טיפולים שלא צריכים לבצע (מיותרים או אפילו מזיקים). עד כה רק מעט חברים ענו.

אודה אם תוכלו להשקיע מעט מאמץ עבור פרוייקט חשוב זה. לאחר איסוף מספר הצעות אעביר הנבחרות (כ 10) להצבעה לצורך בחירה סופית.

אנא העבירו הצעותיכם אלי או אל תניר.

פרופ' אלי צוקרמן
יו"ר החברה

נושאים קשורים:  הודעות,  הודעות רשמיות
תגובות