לחברי החברה שלום,

נפתחה תכנית חמלה של חברת Abbvie לקבוצות חולי HCV ללא מענה טיפולי עם התשלובת מדור שני: (Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P.

אוכלוסיית החולים אשר יכולה להשתתף בתוכנית החמלה כוללת:

תכנית חמלה

תכנית זאת מאפשרת הכללת חולים שאינם נכללים בשלב זה בסל הבריאות המעודכן.

פרופ' אלי צוקרמן
יו"ר החברה