הרכיב המוטורי של מדד גלזגו (mGCS) הוצע כחלופה קלה לשימוש למדד גלזגו הכולל (tGCS), לטובת הערכת חולי טראומה בשטח על ידי צוותי עזרה ראשונה.

מחקר שבוצע בתבנית של מטה-אנליזה עם סקירה שיטתית של הספרות השווה את הערך המנבא של tGCS לעומת mGCS ולעומת המדד המוטורי המפושט (Simplified Motor Scale) לזיהוי חולים עם תמותה בבית החולים, פגיעה מוחית קשה, חולים שיעברו התערבות נוירוכירורגית ואינטובציה דחופה.

לטובת ביצוע המחקר נעשתה סריקה של מאגרי המידע הבאים: MEDLINE,י Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, PsycINFOי, Health and Psychosocial Instruments ו-Cochrane במהלך יוני 2016. במטה-אנליזה הוכללו 18 מחקרי עוקבה שפורסמו באנגלית וכללו השוואה של השטח מתחת לעקומה (AUROC) של tGCS לעומת mGCS ולעומת המדד המוטורי המפושט. המטה-אנליזה בוצעה עם מודל השפעות אקראיות ובוצע ניתוח של תת-קבוצות ורגישות.

עבור תמותה בבית החולים, tGCS נמצא כבעל יכולת אבחנה מעט גבוהה יותר מאשר ה-mGCS (הבדל ממוצע ב-AUROCי, 0.015; רווח בר-סמך 95%, 0.009-י0.022; I^2=0%י ; 5 מחקרים) וכן מאשר המדד המוטורי המפושט (הבדל ממוצע ב-AUROCי, 0.030; רווח בר-סמך 95%, 0.024-0.036; I^2=0% ;י 5 מחקרים).

בנוסף, מדד ה-tGCS נמצא כקשור ביכולת אבחנה גבוהה יותר מאשר ה-mGCS והמדד המוטורי המפושט של תוצאים שאינם תמותה (הבדלים ב-AUROC נעו בין 0.03-0.05).

מסקנת החוקרים היא, של-tGCS יכולת אבחנתית מעט טובה יותר לזיהוי חולי טראומה קשה אך הבדל זה בינו לבין mGCS אינו משמעותי קלינית ויכול להתבטל על ידי הקושי היחסי בביצוע tGCS.

מקור:
Chou , R. et al. (2017) Annals of Emergency Medicine. Article in Press