דלקת מפרקים שגרונית

טיפול משולש בתרופות נוגדות שיגרון סטנדרטיות יעיל יותר כלכלית ממתוטרקסאט כטיפול התחלתי

כך מצא מחקר שהשווה בין טיפול משולש בתרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה (DMARDs) לבין מתוטרקסאט, כטיפול ראשוני בדלקת מפרקים שגרונית מוקדמת

18.01.2017, 08:28
דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי העריך את העלויות הישירות והעקיפות ביחס לשנת חיים מתוקננת לאיכות (quality adjusted life year - QALY) עבור אסטרטגיות שונות לטיפול התחלתי בדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA) בשלבים מוקדמים מאוד.

החוקרים השתמשו בנתונים לגבי שנת טיפול אחת מתוך עוקבת רוטרדם לדלקת מפרקים מוקדמת (Rotterdam Early Arthritis Cohort).
מטופלים שהיו בסבירות גבוהה (מעל 70%) להתקדם לדלקת מפרקים עיקשת, לפי מודל הניבוי של ויסר (Visser), הוקצו אקראית לאחת משלוש אסטרטגיות טיפול ראשוני:

(1) טיפול משולש התחלתי עם תרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs) עם זריקה לתוך השריר של גלוקוקורטיקואידים (n=91י).

(2) טיפול משולש התחלתי עם DMARDs וטיפול מדורג (tapering) בגלוקוקורטיקואידים (n=93י).

(3) טיפול התחלתי עם מתוטרקסאט (Methotrexate – Abitrexate,י Metoject) וטיפול מדורג בגלוקוקורטיקואידים (n=97).

החוקרים אספו מידע לגבי QALYs, שנמדדו לפי סולם EuroQol ההולנדי (סולם להערכת מספר היבטים באיכות החיים) והשתמשו בנתוני עלויות ישירות ועקיפות. עלויות ישירות הן עלויות הטיפול התרופתי וצריכת שירותי בריאות בעוד שעלויות עקיפות מפצות על אובדן יצרנות ותפקוד.

מספר QALYs עבור קבוצות הטיפול 1, 2 ו- 3 היו בממוצע 0.75 (סטיית תקן: 0.12), 0.75 (0.10) ו- 0.73 (0.13), בהתאמה, לפי סולם EuroQol ההולנדי.

העלויות הגבוהות ביותר עבור QALY אחת היו €12,748 (סטיית תקן: €18,767), €10,380 (€15,608) ו-€17,408 (€21,828), בהתאמה, עבור קבוצות הטיפול 1, 2 ו- 3 (p=0.012 עבור קבוצה 2 לעומת 3).

העלויות הישירות והעקיפות היו גבוהות יותר עם טיפול התחלתי במתוטרקסאט (קבוצה 3) בהשוואה לטיפול משולש התחלתי עם DMARDs (קבוצה 2). העלייה בעלויות הישירות נבעה משימוש בתרופות ביולוגיות, שגבר בכ-40% לאורך זמן. מנגד, העלייה בעלויות העקיפות נבעה משיעורים גבוהים יותר של תחלואה ממושכת וירידה בשעות התעסוקה.

טיפול משולש התחלתי עם DMARDs הראה יעילות כלכלית גבוהה מ-95% בכל ערכי סף הנכונות-לשלם שנבחנו, בהשוואה לטיפול התחלתי עם מתוטרקסאט.

לסיכום, טיפול משולש ב-DMARDs כטיפול התחלתי ב-RA מוקדמת יעיל כלכלית ומגביר את תפוקת העבודה יותר מאשר טיפול התחלתי עם מתוטרקסאט.

מקור:
Pascal H. P. de Jong, Johanna M. Hazes, Leander R. Buisman, Pieternella J. Barendregt, Derkjen van Zeben, Peter A. van der Lubbe, Andreas H. Gerards, Mike H. de Jager, Peter B. J. de Sonnaville, Bernard A. Grillet, Jolanda J. Luime, and Angelique E. A. M. Weel; Best cost-effectiveness and worker productivity with initial triple DMARD therapy compared with methotrexate monotherapy in early rheumatoid arthritis: cost–utility analysis of the tREACH trial; Rheumatology (2016) 55 (12): 2138-2147 doi:10.1093/rheumatology/kew321

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  תועלת כלכלית,  דלקת מפרקים ותפקודיות,  שנת חיים מתוקננת לאיכות,  טיפול התחלתי לדלקת מפרקים מוקדמת,  טיפול ראשוני,  תרופות נוגדות שיגרון המשנות את מהלך המחלה,  DMARDs,  גלוקוקורטיקואידים,  עלויות ישירות,  עלויות עקיפות,  מתוטרקסט,  מחקרים
תגובות