היבטים שונים של ניתוח אוסטאוטומיה פריאצטבולרית (PAO) נבדקו בעיקר עד היום במחקרים רטרוספקטיביים. מחקר פרוספקטיבי חדש, רב-מרכזי, ביקש לספק מידע קליני נוסף לגבי פרוצדורה ניתוחית זו.

מטרות המחקר היו לספק תוצאים המדווחים על ידי החולים שנתיים לפחות לאחר הפרוצדורה (כאב, תפקוד ירך, בריאות כללית, איכות חיים), לבדוק את מאפייני המחלה לפני הניתוח כמנבאים של תוצאים קליניים ולדווח מהו שיעור הכישלונות המוקדמים של הניתוח והצורך בניתוחים חוזרים.

בניתוח תוצאות המחקר הוכללו 391 מפרקי ירך (79% מהמשתתפים היו נשים עם גיל ממוצע של 25.4 שנים). תוצאים המדווחים על ידי המשתתפים, מעבר לניתוח החלפת מפרק ירך מלא, ניתוח חוזר וסיבוכים משמעותיים, תועדו על ידי עורכי המחקר.

משתנים עם p-value≤0.01 במודל הרגרסיה הליניארית החד-משתני הוכללו במודל הרגרסיה הליניארית הרב-משתני. בוצע שימוש באנליזת Backward Stepwise כדי לחשב את גורמי הסיכון לתוצאים הקליניים.

ניתוח התוצאים הקליניים הראה שיפור משמעותי בהפחתת כאב, בתפקוד, באיכות החיים, בבריאות כללית וברמת הפעילות בקרב משתתפי המחקר. גיל מבוגר ו-BMI גבוה ניבאו שיפור ניכר יותר במספר תוצאים. מין זכר ודיספלזיה אצטבולרית קלה ניבאו פחות שיפור במספר תוצאים.

שלושה (0.8%) ממפרקי הירך שנותחו הצריכו החלפת ירך מלאה, 12 (3%) הצריכו ניתוח חוזר וב-26 (7%) נצפה סיבוך משמעותי.

מחקר פרוספקטיבי גדול זה הדגים את ההצלחה הקלינית של ניתוח PAO, כפי שמבוצע היום, לטיפול בדיספלזיה אצטבולרית סימפטומטית. מאפייני החולים והמחלה הוכחו כערך מנבא אשר ניתן להשתמש בו בעת קבלת החלטה ניתוחית.

מקור:
Clohisy, J.C et al. (2017) The Journal of Bone and Joint Surgery. 99(1), 33.