מחקרים

בדיקת ספיחת סורפקטנט יכולה לחזות כישלון CPAP בפגים עם תסמונת מצוקה נשימתית

חוקרים מצאו,כי בדיקת SAT יכולה לזהות באופן מהימן פגים בסיכון לכישלון CPAP ונראית מבטיחה כבדיקת סקר לטיפול בסורפקטנט בקרב יילודים פגים

מוניטור, פג באינקובטור (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה נערך על מנת לקבוע את הדיוק האבחנתי של בדיקת ספיחת סורפקטנט (surfactant adsorption test - SAT) לחיזוי הצורך במתן תחליף סורפקטנט ליילודים עם תסמונת מצוקה נשימתית (respiratory distress syndromeי– RDS).

נאספו דגימות מי שפיר מ-41 יילודים פגים עם RDS שטופלו בלחץ אוויר חיובי מתמשך (continuous positive airway pressure - CPAP) ו-15 יילודים בריאים שנולדו במועד. סורפקטנט מזוקק שמקורו בחזיר שימוש כביקורת נוספת. בנוסף למי השפיר, נבדקו גם נוכחות גופים למלריים (lamellar bodies) וציונים לפי אולטרסאונד של הריאות בקרב תת-קבוצה של יילודים שטופלו עם CPAP.

סורפקטנט ניתן לפי ההנחיות האירופאיות ונתונים קליניים נאספו באופן פרוספקטיבי. פעילות הסורפקטנט נמדדה כספיחה באתר ההשקה בין האוויר לנוזל והוערכה ביחידות פלורסנט יחסיות (relative fluorescent units -י RFU).

נמצאו הבדלים בפעילות הסורפקטנט בין סורפקטנט ממקור חזיר (חציון: 4,863 RFU, טווח בין-רבעוני [IQRי]: 4,405-5,082 RFU), יילודים בריאים שנולדו במועד (חציון: 2,680 RFUי, IQRי: 2,069-3,050 RFU) ופגים עם RDS (חציון: 442 RFUי, IQRי: 92-920 RFUי; p<0.0001).

יילודים עבורם נכשל הטיפול ב-CPAP היו עם פעילות סורפקטנט נמוכה יותר בהשוואה לאלו עבורם לא נכשל הטיפול (חציון: 92 RFUי, IQRי: 0-315 RFU, בהשוואה לחציון של 749 RFUי, IQRי: 360-974 RFUי; p=0.0002).

ההבדלים בין הקבוצות היו ניכרים יותר מעבר ל-20-30 דקות של פלואורסנט; בנקודת הזמן של 30 דקות היה השטח הגדול ביותר מתחת לעקומה (AUC י0.84, p<0.001) ונקודת הסף (cutoff lever) הטובה ביותר (170 RFU, סגוליות: 72%, רגישות: 96%) עבור ניבוי כישלון טיפול ב-CPAP.

פעילות הסורפקטנט לאחר 20 דקות נקשרה באופן מובהק לגופים הלמלריים (r=0.51י, p=0.006) ולציון לפי אולטרסאונד של הריאות (r=-0.39י, p=0.013).

החוקרים קבעו, כי לטכניקה זו יש פוטנציאל להתפתח לבדיקה קלינית מהירה וקלה לפענוח. SAT יכולה לזהות באופן מהימן פגים בסיכון לכישלון CPAP ונראית מבטיחה כבדיקת סקר לטיפול בסורפקטנט בקרב יילודים פגים.

מקור:
Chiara Autilio, Mercedes Echaide, Alexandra Benachi, Anne Marfaing-Koka, Ettore D. Capoluongo, Jesús Pérez-Gil, Daniele De Luca;A Noninvasive Surfactant Adsorption Test Predicting the Need for Surfactant Therapy in Preterm Infants Treated with Continuous Positive Airway Pressure; The Journal of Pediatrics, Published online: December 15, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.057

http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(16)31363-4/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגים,  בדיקת ספיחת סורפקטנט,  סורפקטנט,  תסמונת מצוקה נשימתית ביילוד,  respiratory distress syndrome,  CPAP,  כישלון CPAP
תגובות