ראיות מצטברות מציעות כי מגורים ליד כבישים ראשיים עלולים להשפיע לרעה על המצב הקוגניטיבי. עם זאת, מעט ידוע על הקשר של מגורים ליד כביש ראשי עם דמנציה, מחלת פרקינסון וטרשת נפוצה. מחקר חדש בדק את הקשר בין מגורים בסמוך לכבישים ראשיים וההיארעות של שלושת המצבים הנוירולוגים האלה באונטריו, קנדה.

במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה נדגמו שתי עוקבות הכוללות מבוגרים בגילאים 20-50 (כ-4.4 מיליון; עוקבת טרשת נפוצה) וכל המבוגרים בגילאים 55-85 (כ-2.2 מיליון; עוקבת דמנציה או מחלת פרקינסון) שהתגוררו באונטריו, קנדה באפריל 2001.

מטופלים שנכללו היו ללא אבחנה של אחד מהמצבים הנוירולוגים שנבדקו, התגוררו באונטריו למשך לפחות 5 שנים ונולדו בקנדה. המשתתפים חולקו לפי קרבה לכבישים ראשיים על בסיס כתובת המגורים שלהם ב-1996, 5 שנים לפני היווצרות העוקבה. היארעות אבחנת דמנציה, מחלת פרקינסון וטרשת נפוצה נלקחו ממאגרי נתונים מקומיים שעברו בדיקת תוקף.

הקשר בין קרבה לתנועה להיארעות של דמנציה, מחלת פרקינסון וטרשת נפוצה הוערך על ידי שימוש במודלי סיכון Cox, לאחר התאמה למבלבלים כמו סוכרת, פגיעה מוחית והכנסה לפי שכונה.  נעשה אנליזות רגישות שונות כמו התאמה לגישה לנוירולוגיים וחשיפה לזיהומי אוויר נבחרים, והגבלה לתושבים שמעולם לא עברו דירה ולעירוניים.

בין 2001 ל-2012 זוהו 243,611 מקרים של דמנציה, 31,577 מקרים של מחלת פרקינסון ו-9,247 מקרים של טרשת נפוצה. ה-adjusted hazard ratioי(HR) להיארעות דמנציה היה 1.07 עבור אנשים שהתגוררו פחות מ-50 מטר מכביש ראשי (95%CIי1.06 -1.08), 1.04 (1.02-1.05) עבור מגורים 50-100 מטר מכביש ראשי, 1.02 (1.01-1.03) עבור מגורים 101-200 מטר מכביש ראשי ו-1.00 (0.99-י1.01) עבור מגורים 201-300 מטר מכביש ראשי, בהשוואה למגורים מעל 300 מטר מכביש ראשי (p עבור המגמה = 0.0349).

הקשר נותר באנליזות רגישות ונראה חזק יותר עבור עירוניים, בעיקר תושבים של ערים ראשיות (HR 1.12י; 95%CIי1.10-1.14, עבור מתגוררים פחות מ-50 מטר מכביש ראשי) ותושבים שמעולם לא עברו מקום מגורים (1.12; 1.10-1.14 עבור מתגוררים פחות מ-50 מטר מכביש ראשי).

לא נמצא קשר עם מחלת פרקינסון או טרשת נפוצה.

מסקנת החוקרים הייתה, כי במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה גדול זה, מגורים בסמוך לכביש ראשי היו קשורים עם שיעור גבוה יותר של דמנציה, אבל לא של מחלת פרקינסון או טרשת נפוצה.

מקור:
Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a population-based cohort study. Chen, Hong et al. The Lancet. 04 January 2017 [E pub].