טיפול לקוי בילדים, הכולל הזנחה והתעללות, הוכח כמשפיע על בריאות הנפש - אך קיים מועט לגבי השפעתו על תנאים סוציואקונומיים בבגרות. מחקר חדש בחן את הקשר בין טיפול לקוי בילדות לתוצאים סוציואקונומיים שונים בבגרות.

במחקר בוצע שימוש בנתונים ממאגר המידע הבריטי על ילידי 1958 (N=8,076) כדי לבדוק את הקשר של הזנחה והתעללות בילדים עם היעדרות ממושכת כתוצאה מחולי, חוסר בתעסוקה, חינוך והשכלה (not in employment, education or trainingי- NEET), חוסר בנכסים, קבלת השלמת הכנסה, חוסר ביטחון כלכלי, חוסר באסמכות רשמיות, עבודה פיזית וניידות חברתית בגיל 50. כמו כן, נבדק אם קשר זה יכול להיות מוסבר על ידי יכולת קוגניטיבית ומחלות נפש בגיל 16.

ההיארעות של התעללות בקבוצת המחקר נעה בין 1% (התעללות מינית) ל-10% (פסיכולוגית). 16% מהמשתתפים עברו הזנחה. 21% מהמשתתפים חוו טיפול לקוי מסוג 1 ו-10% חוו טיפול לקוי מסוג 2 ומעלה.

התעללות מינית ושאינה מינית נמצאו כקשורות עם מספר תוצאים; יחס הסיכויים המתוקנן להתעללות מינית והשלמת הכנסה היה 1.75 (רווח בר סמך 95%, 1.12-2.72). קשר זה לא הושפעה מיכולת קוגניטיבית וממחלות נפש.

הזנחה נמצאה כקשורה במספר תוצאים בבגרות; יחס הסיכויים המתוקנן להזנחה ו-NEET היה 1.43 (רווח בר סמך 95%, 1.10-1.85). קשר זה הושפע על ידי בריאות נפש ובעיקר על ידי יכולת קוגניטיבית: אחוז המקרים שהוסברו על ידי גורמים אלו נע בין 4% (במקרה של NEET) ל-70% (במקרה של אסמכות רשמיות).

בכל אוכלוסיית המחקר, הסיכון לתוצאים גרועים עלה בהתאם למספר סוגי הטיפול הלקוי; יחס הסיכויים המתוקנן להיעדרות ממושכת כתוצאה מחולי עלה מ-1.0 ל-1.76 (רווח בר סמך 95% 1.32-2.35) ול-2.69 (רווח בר סמך 95% 1.96-3.68),כאשר היו 0, 1 ומעל 2 סוגי טיפול לקוי, בהתאמה.

מסקנת החוקרים היתה, כי טיפול לקוי בילדות קשור בתוצאים סוציואקונומיים נמוכים בבגרות עם סיכון מצטבר באנשים החשופים ליותר מסוג פגיעה אחד. יכולת קוגניטיבית ובריאות נפש יכולים להסביר חלקית את הקשר בין הזנחה לתוצאים הסוציואקונומיים הנמוכים אך לא את הקשר בין התעללות לתוצאים אלו.

מקור:

Pinto Pereira, S.M., Li, L. and Power, C. (2016) Pediatrics. 139(1).

http://pediatrics.aappublications.org/content/139/1/e20161595