חדשות

אושר שינוי במנגון הקפיטציזה; 1.9 מיליארד שקלים חולקו מחדש בין הקופות

השינוי נוגע לעלות הרפורמה בבריאות הנפש והעברת אחריות המימון בתחום נפגעי העבודה מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים

קופת חולים מכבי. היחידה שמממנת תרופות יתום (צילום: אילוסטרציה)

ועדת הבריאות של הכנסת אישרה אתמול (ג') תקנות לפיהן יחול שינוי במנגנון הקפיטציה, ויחולקו מחדש בין קופות החולים 1.87 מיליארד שקלים. השינוי נובע מהרפורמה בבריאות הנפש, המעבירה האחריות לטיפול בבעיות אלה לקופות החולים, והעברת אחריות המימון מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים בתחום נפגעי העבודה.

השינויים שאושרו כוללים:

- קופ"ח כללית תקבל כ-14 מיליון ש"ח וקופ"ח לאומית תקבל כ-1 מיליון ש"ח, בשל ריבוי יחסי של אשפוזים פסיכיאטריים מאז נכנסה הרפורמה לבריאות הנפש לתוקף. מקופ"ח מכבי ייגרעו כ-10 מיליון ש"ח ומקופ"ח מאוחדת ייגרעו כ-4 מיליון ש"ח, בשל מיעוט יחסי של אשפוזים כאלה.

מתוך כ-1.2 מיליארד שקלים השנתיים המוקצים לאשפוזים פסיכיאטריים, תקבל כללית שיעור של כ-63%, קופ"ח מכבי כ-19%, קופ"ח לאומית כ-8% וקופ"ח מאוחדת כ-10%.

- לאחר בחינת דפוסי האשפוזים הפסיכיאטריים בקופות החולים השונות ב-8 השנים האחרונות, הוחלט כי מעתה, מתוך כ-1.2 מיליארד שקלים השנתיים המוקצים לאשפוזים פסיכיאטריים, תקבל כללית שיעור של כ-63%, קופ"ח מכבי כ-19%, קופ"ח לאומית כ-8% וקופ"ח מאוחדת כ-10%.

- לאחר בחינת דפוסי התשלומים עבור טיפולים בתחום פגיעות בעבודה בקופות החולים השונות ב-5 השנים האחרונות, הוחלט כי מעתה, מתוך כחצי מיליארד שקלים שנתיים המוקצים לתחום נפגעי עבודה, תקבל הכללית כ-57%, מכבי כ-23%, ולאומית ומאוחדת כ-10% כל אחת.

ראש חטיבת תפעול במכבי שירותי בריאות, ציון אוליאל, הלין בוועדה על לוח זמנים קצר שבו נדרשה הקופה לעבור על הנתונים. מנכ"ל מאוחדת, זאב וורמברנד, ציין כי ההחזרים הכספיים להם נדרשת הקופה בבת אחת מכבידים על הגירעון שבו היא מצויה. לעומתם אמר סמנכ"ל הכספים של קופת חולים לאומית, חיים פרננדס: "ככה נכון לתקצב, על פי השונות".

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), קרא למשרדי האוצר והבריאות להקדים את התשלומים שיוענקו לקופות החולים על מנת שלא להותיר אותן עם גירעון.

נושאים קשורים:  חדשות,  הרפורמה בבריאות הנפש,  תקציב,  קופות החולים,  משרד הבריאות,  ועדת הבריאות של הכנסת
תגובות