בפרוס שנת 2017, אנו מקדמים בברכה:
את הגליון החדש של העיתון המדעי של האיגוד, ה- Israel Journal of Psychiatry, בתודות למחברי המאמרים, למערכת העיתון ובתודה מיוחדת לעורך הראשי, פרופ' ישראל שטראוס.
ואת פתיחת דף העדכונים של החברה לפסיכיאטריה משפטית - ביוזמת ועד החברה בראשות דר' איגור ברש - בתוך אתר האיגוד: דף זה יאפשר קשר בין חברי החברה ליתר חברי האיגוד, וייתן לחברים הן אפשרות לעקוב אחרי פעילויות החברה לפסיכיאטריה משפטית – כולל כנסיה החשובים, והן אפשרות להצטרף אליה.

בהזדמנות זאת נאחל לכל החברים שנה אזרחית טובה ופוריה!

פרופ' חיים בלמקר, יו"ר האיגוד