עמיתיי היקרים,

הבחירות ליו"ר האיגוד נערכו במאי 2016 ומאז למעשה הוחלף הועד ובעלי התפקידים העיקריים באיגוד. למרות שתחלופת יו"ר האיגוד נעשית רשמית רק כעת, לא ישבנו בצד אלא התחלנו במהלכים שונים לקידום האיגוד, הכנס, האתר ועוד נושאים פרופסיונליים.

האיגוד עובר אלינו במצב טוב הן כלכלית והן מקצועית תוך שמירת רמת רפואת עיניים גבוהה בישראל.

אנו מקבלים את השרביט להמשיך את ניהול האיגוד תוך שימת דגש על מספר מטרות ובראשן:

  1. קידום והעצמת מקצוע רפואת העיניים בישראל.
  2. קרוב רופאי הקהילה עם רופאי בתי החולים.
  3. שיפור שביעות הרצון והסיפוק בחברות באיגוד רופאי העיניים.

אנו נפעל על מנת שכספי חבר האיגוד "יחזרו" אל כלל חברי האיגוד, תוך הדגשת הגאווה והרצון להיות שייך לאיגוד זה ותוך הפקת הנאות מקצועיות וחברתיות.

צוות ניהול האיגוד פעל כבר להוזלה משמעותית בהשתתפות חבר האיגוד בכנס השנתי, פועל להכנת כנס ברמה גבוהה ובחידושים מעניינים, פועל לבניית אתר מקצועי מחודש, פועל לשיפור עיתון של האיגוד וזאת בנוסף להמשך הפעילות בתחומים הפרופסיונליים מול המועצה המדעית, משרד הבריאות וגופים ואיגודים אחרים המשיקים לאיגוד שלנו.

בשמי ובשם צוות ניהול האיגוד והועד, אני מבקש להודות לפרופ' צדוק ולפרופ' לייבה על ניהול האיגוד והבאתו לרמתו הנוכחית ומאחל לשניהם הצלחה רבה בתפקידם בניהול המחלקות אשר אותן הם נבחרו לאחרונה לנהל.

אציג בקצרה את צוות ניהול האיגוד  - פרופ' דני געתון, יו"ר האיגוד, ד"ר ויקי וישנבסקיה-דאי, מזכלי"ת האיגוד וד"ר אלון סקעת, גזבר האיגוד.

לבסוף אני מפנה את כל חברי האיגוד לאתר הכנס החדש, הן להרשמה לכנס והן להגשת תקצירים לססיות השונות והמגוונות: eyeios.co.il

אסיים בברכת חג שמח ושנה אזרחית טובה לכם ולכל יקיריכם,

פרופ' דני געתון
יו"ר האיגוד