מחקרים עדכניים הראו, כי בקרב מבוגרים עם מחלת צליאק עשויים להופיע גורמי סיכון קרדיווסקולריים בשכיחות גבוהה יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. מסיבה זו, המחקר הישראלי הנוכחי בחן את הקשר שבין מחלת צליאק לגורמי סיכון קרדיווסקולריים בגיל ההתבגרות המתקדם, במחקר חתך מבוסס-אוכלוסייה.
.
2,001,353 בני נוער ישראלים יהודיים שעברו בדיקות רפואיות כלליות בחציון גיל 17.1, החל מ-1988 ועד 2015, נכללו במחקר. הנתונים המסבירים (covariates) שנבדקו היו משתנים דמוגרפיים, לחץ דם, דופק במנוחה וגורמי סיכון הקשורים למחלות קרדיווסקולריות.

בסך הכך זוהו 10,566 מקרים של מחלת צליאק (0.53%). ניתוח רב-משתנים הראה, כי לחץ הדם הדיאסטולי הממוצע היה גבוה יותר באוכלוסייה הכללית בהשוואה לנבדקים עם מחלת צליאק (בנים: 72.0 ± 8.7 לעומת 70.4 ± 8.5 מ"מ כספית, p<0.0001; בנות: 70.0 ± 8.3 לעומת 69.0 ± 8.2 מ"מ כספית, p<0.0001), בעוד שלא נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת לחץ הדם הסיסטולי.

הדופק במנוחה היה גבוה יותר בקרב נבדקים עם מחלת צליאק (הבדל מוחלט של 0.4 פעימות בדקה, p<0.0001). שיעור הנבדקים עם משקל עודף או השמנת יתר היה נמוך יותר בקרב נבדקים עם מחלת צליאק, בעוד שבקרב נבדקים אלו נצפו שיעורים גבוהים יותר של סוכרת שאינה תלויה באינסולין (סיכון יחסי [relative risk - RRי]: 4.1, 95% רווח בר סמך: 2.8-5.7), קרישיות יתר (RRי: 2.6, 1.5-4.5) ויתר שומנים בדם (RRי: 1.9, 1.2-3.0).

ממצאי המחקר מראים, כי בגיל 17, השכיחות של גורמי סיכון קרדיווסקולריים אכן גבוהה יותר בקרב בני נוער עם מחלת צליאק בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. עם זאת, לא נצפתה עלייה בלחץ הדם או בשיעורי עודף המשקל או השמנת יתר בקרב בני נוער עם מחלת צליאק.

מקור:
Assa, Amit; Frenkel-Nir, Yael; Tzur, Dorit; Katz, Lior H.; Shamir, Raanan; Cardiovascular Risk Factors in Adolescents With Celiac Disease: A Cross Sectional Population Based Study.
Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition., Post Acceptance: November 30, 2016