ד"ר דרור דיקר - האם השמנה מושפעת ממגדר? ההיבט הפיזיולוגי

ד"ר גבי ליברמן - המקום של טיפולים תרופתיים בהשמנה

פרופ' נעים שחאדה - טיפול תרופתי בהשמנה – הניסיון המקומי

ד"ר עידית מאיה - האם תורשה היא גורם כבד-משקל להשמנה?

ד"ר ניבה שפירא - האם השמנה מושפעת ממגדר? ההיבט התזונתי

 

 

ISR/SA/0117/0006