למרות שמספר אסטרטגיות שונות לגירוי מגנטי מוחי רפטטיבי (rTMS,י repetitive transcranial magnetic stimulation) נחקרו בנוגע לטיפול בהפרעת דיכאון מאג'ורי, היעילות והקבילות שלהן נותרה לא ידועה.

מחקר חדש בדק את היעילות והקבילות היחסיות של מודליות שונות של rTMS עבור טיפול בדיכאון מאג'ורי על ידי ביצוע מטה-אנליזה וקביעת הייררכיה טיפולית בעלת חשיבות קלינית.

נעשה חיפוש במאגרי המידע המקובלים (PubMed/MEDLINE, EMBASE,י PsycInfo ו-Web of Science) אחר מאמרים שפורסמו עד אוקטובר 2016. נבחרו מחקרים קליניים אקראיים שהשוו rTMS עם פרוצדורת sham או התערבות rTMS אחרת. מחקרים שביצעו פחות מ-10 מפגשים לא נכללו. שני חוקרים עצמאיים השתמשו בטפסים סטנדרטיים לאחזור הנתונים ולהערכת האיכות.

התוצאים הראשוניים שנמדדו היו שיעור תגובה וקבילות (שיעור פרישה). רמיסיה נבדקה כתוצא משני. גודל ההשפעה דווחה כ-Odds ratio עם רווח סמך של 95%.

81 מחקרים (4,233 מטופלים, 59.1% נשים, גיל ממוצע 46) נכללו. ההתערבויות שהיו יעילות יותר מפרוצדורת sham היו rTMS priming low-frequencyי (OR 4.66;י 95%CIי1.70–12.77), דו-צדדי (OR 3.96י; 95%CI 2.37–6.60), בתדירות גבוהה (OR 3.07י; 95%CIי2.24–4.21), θ-burst stimulationי(OR 2.54י; 95%CIי1.07–6.05) ותדירות נמוכה (OR 2.37י; 95%CIי1.52–3.68).

התערבויות rTMS חדישות (מואץ, מסונכרן ו-Depp rTMS), לא היו יעילות יותר מפרוצדורות sham. למעט θ-burst stimulation בהשוואה לפרוצדורת sham, תוצאות דומות נצפו עבור רמיסיה.

כל ההתערבויות היו קבילות לפחות כמו פרוצדורות sham. הערכת דירוג יעילות קלינית של הטיפולים הציעה כי priming low-frequency ו-rTMS דו צדדי עשויים להיות היעילים והקבילים ביותר מבין כל ההתערבויות. עם זאת, התוצאות היו לא מדויקות ומעט מחקרים יחסית בדקו התערבויות אחרות מלבד תדירות נמוכה, תדירות גבוהה ו-rTMS דו צדדי.

מסקנת החוקרים הייתה, כי נמצאו מעט הבדלים ביעילות הקלינית ובקבילות בין סוגים שונים של גירוי מגנטי מוחי רפטטיבי, עם יתרון לגירוי מוחי דו צדדי ו-priming low-frequency. ממצאים אלו דורשים תכנון של מחקרים קליניים אקראיים גדולים יותר, שייבדקו את הפוטנציאל של גישות אלו בטווח הקצר בטיפול בדיכאון מאג'ורי. הראיות הנוכחיות אינן יכולות לתמוך בגישות חדשניות של גירוי מוחי עמוק רפטטיבי כטיפול בדיכאון מאג'ורי.

מקור:
Brunoni AR, Chaimani A, Moffa AH, Razza LB, Gattaz WF, Daskalakiss ZJ, Carvalho AF. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Acute Treatment of Major Depressive EpisodesA Systematic Review With Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online December 28, 2016. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.3644