מחקרים

תוצאים ארוכי טווח של השתלת כליה בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2

מחקר מצא, כי מושתלי כליה עם סוכרת סוג 2 הינם בעלי הישרדות גרועה יותר, עם שיעור תמותה ב-5 שנים גבוה פי שניים, בהשוואה למושתלי כליה ללא סוכרת

ניתוח השתלת איברים (צילום: אילוסטרציה)

הישרדות כללית עבור מטופלים עם סוכרת סוג 2 ללא השתלת כליה השתפרה משמעותית לאורך זמן, אבל השאלה אם דפוס דומה של השתפרות נראה גם במושתלי כליה סוכרתיים נותרה ללא מענה. מחקר חדש השווה תוצאי מטופלים בין מושתלי כליה סוכרתיים לבין מושתלים לא סוכרתיים, וקבע את ההשפעה של גיל ותקופה על הישרדות המטופלים.

המחקר היה מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה שכלל את כל מושתלי הכליה, שנכללו במרשמי הדיאליזה וההשתלה באוסטרליה ובניו זילנד בין ינואר 1994 לדצמבר 2012. התוצאים הראשוניים שנמדדו היו תמותה מכל הסיבות ותמותה עם שתל מתפקד. הקשר בין תוצאים למצב סוכרת נבדקו על ידי רגרסיית Cox מותאמת, ואינטראקציות בין מצב סוכרת, תקופת ההשתלה וגיל המקבל נבדקו גם כן.

מתוך 10,714 מושתלים, 985 (9%) סבלו מסוכרת סוג 2. שיעורי התמותה ב-10 השנים הראשונות לאחר ההשתלה היו גבוהים יותר בקרב מושתלים עם סוכרת (25.3 ל-100 משתתפים) בהשוואה למטופלים ללא סוכרת (11.5 ל-100 משתתפים).

בהשוואה למושתלים ללא סוכרת, ה-Hazard ratioי(HR) המותאם לתמותה מכל הסיבות ולתמותה עם שתל מתפקד בקרב מושתלים עם סוכרת היה 1.60 (95%CIי1.37–1.86; p<0.0001) ו-1.54 (1.28–1.85; p<0.0001), בהתאמה.

הקשר בין מצב הסוכרת, תמותה מכל הסיבות ותמותה עם שתל מתפקד השתנה כתלות בגיל המקבל (pinteraction<0·0001), עם סיכון גבוה יותר במושתלים עם סוכרת צעירים מגיל 40 (adjusted HR 5.16י; 95%CIי2.84–9.35 יp<0.0001 ו-9.83; 4.51–21.43; p<0.0001 עבור תמותה מכל הסיבות ותמותה עם שתל מתפקד, בהתאמה).

הסיכון גדל באופן נמוך יותר במטופלים עם סוכרת מעל גיל 55 (adjusted HRי1.41 ; 95%CIי1.17–1.71; p=0.002 ו-1.27; 1.02–1.59; p=0.03 עבור תמותה מכל הסיבות ותמותה עם שתל מתפקד, בהתאמה). תקופת ההשתלה לא השפיעה על הקשר בין סוכרת לתמותה.

מסקנת החוקרים הייתה, כי מושתלי כליה עם סוכרת סוג 2 הינם בעלי הישרדות גרועה יותר, עם שיעור תמותה ב-5 שנים גבוה פי שניים, בהשוואה למושתלי כליה ללא סוכרת. היקף הפגיעה בהישרדות היה גדול יותר בקרב מושתלים עם סוכרת הצעירים מגיל 40. בניגוד לאוכלוסייה הכללית, לא נצפה כל שיפור בתמותה לאורך זמן בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 לאחר השתלת כליה.

מקור:
Long-term outcomes of kidney transplantation in people with typee 2 diabetes: a population cohort study. Lim, Wai H et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology , Volume 5 , Issue 1 , 26 - 33

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת כליה,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  נפרופתיה
תגובות