החיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccine – PCV-יPrevenarי13) מורכב מפוליסכרידים ספציפיים ל-13 זנים של Streptococcus pneumoniae (פנאומוקוק), כאשר כל פוליסכריד מצומד קוולנטית לחלבון נשא אימונוגני שאינו רעיל.

האימונוגניות והסבילות של PCV-13 בוססה היטב בקרב מבוגרים, בפרט בגילאי 50 ומעלה. תוצאות מחקר CAPiTA, מחקר כפול סמיות ומבוקר-אינבו עם הקצאה אקראית שהקיף למעלה מ-84,000 מבוגרים בגילאי 65 ומעלה, הראו, כי PCV-13 יעיל במניעת דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (Community-יacquired pneumoniaי- CAPי), ב-CAP ללא בקטרמיה שמקורה בזני פנאומוקוק המכוסים על ידי PCV-13 ובמחלת פנאומוקוק פולשנית שמקורה בזני פנאומוקוק המכוסים על ידי PCV-13.

ממצאי מחקר CAPiTA, יחד עם שינויים בתפוצת הזנים ובאפידמיולוגיה של מחלות פנאומוקוק, הניעו את הוועדה האמריקאית המייעצת בנושא חיסונים (US Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) להמליץ לחסן את כל המבוגרים שגילם 65 ומעלה באופן גורף עם PCV-13 יחד עם חיסון נגד 23 זני פנאומוקוק הכולל מרכיבי מעטפת של החיידק (23-valent polysaccharide pneumococcal vaccineי– PPV-23).

ל-PCV-13 יש בנוסף תפקיד במניעת מחלות פנאומוקוק (דלקת ריאות ומחלות פולשניות) במבוגרים צעירים יותר עם דיכוי חיסוני וייתכן שגם במטופלים עם תחלואות רקע שמגבירות את הסיכון למחלת פנאומוקוק.

מקור:
Greg L. Plosker; 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine: A Review of Its Use in Adults; Drugs. 2015 Sep;75(13):1535-46. doi: 10.1007/s40265-015-0449-z.