מחקרים

דלקת ריאות הנרכשת בקהילה מרעה פרוגנוזה בטווח הארוך בכל גיל

מחקר מצא, כי הרעת הפרוגנוזה בעשור שלאחר דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (CAP) מוחמרת עם הגיל, אך מופיעה גם בחולים צעירים

זיהום חיידקי, דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

על אף שכיחותה, הנתונים לגבי הפרוגנוזה ארוכת הטווח לאחר דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (community-acquired pneumonia, CAP) מוגבלים למדי.

מחקר שהתפרסם באחרונה באתר כתב העת American Journal of respiratory and Critical Care Medicine בחן סוגיה זו במטרה לקבוע אם CAP מרעה את הפרוגנוזה בטווח הארוך.

במחקר נכללו 6,078 מטופלים מבוגרים (ממוצע 59 שנים, 44% בגיל 65 שנים ומעלה, 53% גברים) שלקו ב-CAP בשנים 2000-2002 וטופלו ב-6 בתי חולים וב-7 מחלקות לרפואה דחופה (56% לא אושפזו לבסוף) בקנדה. למטופלים אלו הותאמו 29,402 משתתפי ביקורת ללא דלקת ריאות לפי גיל, מין והמוסד המטפל.

במעקב חציוני של 9.8 שנים נפטרו 47% מחולי CAP בהשוואה ל-32% ממשתתפי הביקורת (פער סיכון מוחלט: 30 מקרים ל-1,000 שנות אדם; יחס סכנה מותאם [adjusted hazard ratio, aHRי]: 1.65; רווח בר-סמך של 95%: 1.57-1.73; P<0.001).

בפילוח לפי גיל, חולי CAP צעירים מ-25 שנה הציגו את פער הסיכון המוחלט הקטן ביותר (4 מקרים ל-1,000 שנות אדם, aHRי: 2.40), בעוד שחולים מבוגרים מ-80 שנה הציגו את הפער הגדול ביותר (92 מקרים ל-1,000 שנות אדם; aHRי: 1.42).

בנוסף לפער בתמותה, לוותה CAP בשיעור גבוה יותר באופן מובהק (P<0.001 לכלל ההשוואות) של אשפוזים מכלל הסיבות, ביקורת בחדר מיון וביקורים הקשורים ל-CAP.

לסיכום קובעים החוקרים, כי בכל גיל, מופע של CAP טומן בחובו סיכון גבוה יותר - גם בטווח הארוך - בהשוואה לאוכלוסייה הכללית שלא לקתה במחלה זו.

מקור:
Eurich DT, Marrie TJ, Minhas-Sandhu JK, Majumdar SR. Ten-Year Mortality after Community-acquired Pneumonia. A Prospective Cohort. Am J Respir Crit Care Med 2015;192(5):597–604.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות נרכשת בקהילה,  CAP,  חיסון,  פרוגנוזה,  דלקת ריאות,  community-acquired pneumonia,  חיסונים