מחלת ריאות חסימתית כרונית

הסיכון לתוצאים גרועים לאחר אשפוז עקב COPD מורכב מגורמים רבים אך ניתן לניבוי

חוקרים הרכיבו מודל רב-משתנים לניבוי תוצאים גרועים בחודשים הראשונים לאחר שחרור מאשפוז; המודל כולל גורמי סיכון כגון משתנים הקשורים ב-COPD בקו הבסיס, רמות ההמוגלובין וסמני דלקת

אשפוז במרכז רפואי, אינפוזיה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבנות מודל רב-משתנים לניבוי תוצאים גרועים לאחר אשפוז עקב החמרה של מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary diseaseי- COPD).

בוצע מחקר תצפית פרוספקטיבי רב-מרכזי, במהלכו מטופלים שאושפזו עקב COPD היו במעקב במשך שלושה חודשים. נבחרו משתנים קליניים רלבנטיים בעת הקבלה לאשפוז. עבור כל משתנה זוהו ערכי הסף הטובים ביותר לסיכון לתוצאים גרועים על ידי עקומות ROCי(receiver operating characteristic curve). לבסוף נערך מודל רגרסיה לוגיסטית מדורג.

106 מטופלים שגילם הממוצע 71.1 (סטיית תקן: 9.8 שנים) השתתפו במחקר. ממוצע נפח הנשיפה המאולצת בשנייה הראשונה (FEV1) היה 45.2% והציון הממוצע בשאלון הערכת COPDי(COPD assessment test - CAT) בעת קבלה לאשפוז היה 24.8 (סטיית תקן: 7.1 נקודות).

לאחר שלושה חודשים, 39 מטופלים (36.8%) הפגינו תוצאים גרועים: מוות (2.8%), אשפוז חוזר (20.8%) או החמרה חדשה (13.2%).

המשתנים שנכללו במודל הלוגיסטי היו אשפוז קודם בבית חולים, FEV1 נמוך מ-45%, ציון של שלוש ומטה במדד צ'רלסון (מדד לתחלואה נלווית), רמות המוגלובין נמוכות מ-13 גרם/ד"ל, לחץ חלקי של דו-תחמוצת הפחמן (PCO2) של 46 מ"מ כספית ומעלה, רמות פיברינוגן של 554 גרם/ליטר ומעלה, רמות CRP של 45 מ"ג/ליטר ומעלה, ספירת לויקוציטים נמוכה מ-9,810 X 109/ליטר, ליחה מוגלתית, טיפול ממושך בחמצן וציון 31 ומעלה ב-CAT בעת קבלה לאשפוז.

המודל הסופי הראה, כי רמות המוגלובין נמוכות מ- 13 גרם/ד"ל (יחס סיכויים [odds ratio, ORי]: 2.46, 95% רווח בר-סמך 1.09-6.36), רמות CRP של 45 מ"ג/ליטר ומעלה (OR: 2.91י, 1.11-7.49) וטיפול ממושך בחמצן (OR: 3.07י, 1.07-8.82) הגבירו את הסבירות לתוצאים גרועים עד 82.4%. הוספת ציון 31 ומעלה ב-CAT בעת הקבלה לאשפוז למודל הגבירה את הסבירות ל-91.6% (AUC=0.75י, p=0.001).

עד 36.8% מהמטופלים עם COPD היו עם תוצאים גרועים בשלושה החודשים הראשונים לאחר השחרור מאשפוז, כאשר רמות נמוכות של המוגלובין ורמות גבוהות של CRP נמצאו כגורמי הסיכון לתוצאים גרועים. ציון גבוה ב-CAT בעת קבלה לאשפוז הגביר את ערך הניבוי של המודל.

לסיכום, פעילות דלקתית גבוהה, המתבטאת ברמות גבוהות של סמני דלקת, כמו גם COPD חמורה בקו הבסיס, קשורים לסיכון מוגבר להידרדרות, אשפוז חוזר ואף מוות. על רופאים לבחון סימנים אלו ולהמליץ על טיפול מתאים בקהילה על מנת לייצב את הפעילות הדלקתית ולמנוע החמרה של COPD בקרב מטופלים בסיכון גבוה להידרדרות נוספת.

מקור:
Juan Luis García-Rivero, Cristina Esquinas, Miriam Barrecheguren, Marc Bonnin-Vilaplana, Patricia García-Sidro, Alberto Herrejón, Carlos Martinez-Rivera, Rosa Malo de Molina, Pedro Jorge Marcos, Sagrario Mayoralas, Elsa Naval, Jose Antonio Ros, Manuel Valle & Marc Miravitlles; Risk Factors of Poor Outcomes after Admission for a COPD Exacerbation: Multivariate Logistic Predictive Models
Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Published online: 16 Dec 2016

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  אשפוז עקב COPD,  גורמי סיכון,  פרוגנוזה גרועה ב- COPD,  נפח נשיפה מאולצת בשנייה הראשונה,  שאלון הערכת COPD,  מדד צ'רלסון,  המוגלובין נמוך,  PCO2 עורקי,  פיברינוגן,  CRP גבוה,  סמני דלקת,  מחקרים,  ריבוד סיכונים
תגובות