שיעור הרופאים המועסקים לנפש בישראל נמצא במגמת ירידה, למרות הגידול שנרשם בשנים האחרונות במספר מקבלי הרישיון לעסוק ברפואה; כך עולה מדו"ח "כוח האדם במקצועות הבריאות לשנת 2015", שפירסם הבוקר (א') משרד הבריאות. הנתונים מבוססים על רישום במאגרי המידע במשרד, מידע על המועסקים בתחום בהשוואה למדינות ה-OECD וסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הדו"ח מציין, כי ביחס לשיעור האחיות במערכת, התייצב המצב בשנת 2015 בהשוואה לשנה קודמת, לאחר ירידה שחלה בעשור הקודם. בשיעור הרוקחים, הפסיכולוגים, הפיזיותרפיסטים, המרפאים בעיסוק, קלינאי התקשורת, הדיאטנים, השינניות, האופטומטריסטים והגנטיקאים הקליניים נמשכת מגמת העלייה.

מחברי הדו"ח ציינו, כי כיום מוכשרים בישראל מדי שנה יותר מ-750 סטודנטים לרפואה ובשנים הקרובות יגדל מספרם ל-900 - מה שיביא לגידול משמעותי נוסף במספר מקבלי הרישיונות לעסוק ברפואה. עם זאת, גידול האוכלוסייה בישראל, ומספר הרופאים הפורשים מהמערכת מסיבות שונות, עדיין מביאים למגמת ירידה כוללת צפויה במספר הרופאים לנפש.

הנתונים העיקריים בדו"ח:

- שיעור הרופאים המועסקים בישראל עומד על 3.4 ל-1,000 נפש, בעוד הממוצע במדינות ה-OECD הוא 3.3. לשם השוואה: באוסטריה השיעור הוא 5.1 ל-1,000 נפש, בנורבגיה 4.4, בשווייץ, שבדיה וגרמניה 4.1, באיטליה 3.9, באיסלנד 3.8, בצ'כיה ובדנמרק 3.7, באוסטרליה 3.5. בארה"ב 2.6, ביפן 2.4 ובמקסיקו 2.2.

- מספר הרישיונות ברפואה שנרשמו בישראל ב-2015 עלה ל-1,259, לעומת 722 ב-2010. מספר בוגרי לימודי רפואה בישראל עלה ל-484 מ-344, ומספר הרישיונות לישראלים בוגרי חו"ל עלה ל-540 מ-188, בהתאמה. כשני שלישים מהרישיונות לישראלים בוגרי חו"ל בשנת 2015 היו לבוגרי לימודי רפואה בהונגריה (105), רומניה (90), איטליה (73) וירדן (61). שיעור הנשים בקרב בוגרי רפואה בארץ עומד על 58%, לעומת 28% בקרב הישראלים בוגרי רפואה בחו"ל.

- בסוף 2015 היו בישראל 35,221 רופאים, כאשר 26,029 מהם עד גיל 65 ו-31,590 מהם עד גיל 75. שיעור הרופאים עד גיל 65 ירד ל-3.08 ל-1,000 נפש בשנה שעברה – לעומת 3.39 לפני עשור. 25% מהרופאים היו בגיל 65 ומעלה – עלייה מ-17% לפני עשור. כשליש (31%) היו עד גיל 45 - ירידה מ-34% בשנת 2005. שיעור הנשים מכלל הרופאים עד גיל 65 עלה ל-43% (39% בשנת 2000). שיעור בוגרי הארץ נמצא במגמת עליה: 42% מכלל הרופאים עד גיל 65, בהשוואה ל-36% בשנת 2000. בוגרי לימודי רפואה במדינות בריה"מ לשעבר מהווים 30% מהרופאים עד גיל 65. בוגרי לימודי רפואה ברומניה 5% ובוגרי איטליה 5%.

- מבין כלל הרופאים, 19,153 הם מומחים. שיעור המומחים עלה ל-55% מכלל הרופאים, לעומת 44% בשנת 2000. שיעור המומחים ל-1,000 נפש ירד ל-1.69 בסוף 2015, לעומת 1.76 בסוף 2010.

- בסוף שנת 2015, 61% מהרופאים המומחים היו בעלי תעודת מומחה ברפואה פנימית, רפואת ילדים, רפואת משפחה, ילוד וגינקולוגיה ופסיכיאטריה. במהלך 2015 הונפקו 871 תעודות מומחה חדשות: 16% ברפואה פנימית, 11% ברפואת משפחה, 10% ברפואת ילדים, 6% בילוד וגינקולוגיה ו-4% בפסיכיאטריה, הרדמה, כירורגיה אורתופדית ומחלות עיניים.

- שיעור הרופאים המומחים עד גיל 65 גדל מסוף 2005 ב-40% באונקולוגיה ובקרדיולוגיה ילדים, ב-30% בגנטיקה רפואית, ב-25% ברפואת המשפחה, המטו-אונקולוגיה ילדים, ראומטולוגיה, נפרולוגיה ילדים, גריאטריה, טיפול נמרץ ילדים ואנדוקרינולוגיה ילדים; ב-20% בטיפול נמרץ כללי, רפואה פנימית, ורפואה משפטית; ב-10% ברפואה דחופה, מחלות זיהומיות, גסטרואנטרולוגיה ילדים, גסטרואנטרולוגיה, נוירוכירורגיה, מקצועות מעבדה קליניים, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, המטולוגיה וכירורגיה של היד. בשאר המקצועות השיעור יציב או ירד.

- שיעור הנשים בקרב המומחים עד גיל 65 גבוה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, גנטיקה רפואית, אנדוקרינולוגיה ילדים, נוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד, אנדוקרינולוגיה, רפואת המשפחה, המטו-אונקולוגיה ילדים, גריאטריה, נפרולוגיה ילדים, בריאות הציבור, אנטומיה פתולוגית, נאונטולוגיה, מיקרוביולוגיה קלינית, רפואה גרעינית, נוירולוגיה ילדים, אונקולוגיה, נפרולוגיה, רדיולוגיה אבחנתית, המטולוגיה ורפואת ילדים.

- מספר המתמחים ברפואה עלה מ-5,023 בשנת 2005 ל-6,200 בסוף 2015, עלייה ב-23%.

- בשנת 2015 התחילו 1,280 רופאים בהתמחות, בהשוואה ל-912 בשנת 2010. מרביתם התחילו התמחות ראשונה ו-13% (167) התחילו התמחות נוספת - שיעור יציב לשנים האחרונות. למעלה ממחצית התחלות ההתמחות הן ברפואה פנימית, רפואת משפחה, רפואת ילדים, ילוד וגניקולוגיה, הרדמה, פסיכיאטריה, כירורגיה אורתופדית וכירורגיה כללית.

- חציון משך ההתמחות לרופאים שסיימו התמחותם בשנים 2005-2015, נע בין שבע שנים (7.2-7.7 שנים) בכירורגיה של בית החזה, הרדמה, כירורגיה כללית וכירורגיה אורולוגית לבין 2.3 שנים ברפואה לשיכוך כאב.

- שיעור האחיות המועסקות בישראל הוא 4.9 ל-1,000 נפש – נמוך באופן משמעותי מאד בהשוואה ל-9.5 שהוא הממוצע במדינות ה-OECD.

- בשנת 2015 נוספו 1,713 רישיונות חדשים במקצועות הסיעוד, עלייה מ-929 בשנת 2010.

- שיעור האחיות עד גיל 65 היה 5.73 ל-1,000 נפש בסוף שנת 2015 - ירידה ב-4% מ-2010. שיעור המוסמכות עד גיל 65 עלה ל-4.88 ל-1,000 מ-4.79 בשנת 2010.

- שיעור רופאי השיניים המועסקים בישראל (0.77 ל-1,000) גבוה מן הממוצע במדינות ה-OECDי(0.67). בשנת 2015 הונפקו 415 רישיונות ברפואת שיניים, 23% לבוגרי הארץ ו-63% לישראלים בוגרי חו"ל. שיעור רופאי השיניים עד גיל 65 ירד ל-1.00 ל-1,000 נפש בסוף 2015 מ-1.03 בשנת 2005.

- שיעור הרוקחים המועסקים עומד על 0.71 ל-1,000 נפש - נמוך מממוצע של 0.8 במדינות ה-OECD. בשנת 2015 הונפקו 312 רישיונות חדשים ברוקחות, 45% מהם לבוגרי ישראל, 49% לישראלים בוגרי חו"ל - מרביתם בוגרי לימודי רוקחות בירדן (40% - עליה מ-32% בשנת 2005), 59% מהרישיונות הונפקו לנשים. שיעור הרוקחים עד גיל 65 עלה ל-0.84 ל-1,000 נפש בסוף 2015, עליה ברבע אחוז מ-2005.

- בישראל ישנם 8,700 פסיכולוגים המועסקים בשירותי הבריאות – כלומר 1.1 ל-1000 נפש. בשנת 2015 נוספו 571 בעלי היתר חדשים לעסוק במקצוע לעומת כ-300 בממוצע לשנה בעשור הקודם. 76% מהרישיונות ניתנו לנשים. רוב הפסיכולוגים הוכשרו בארץ. שיעור הפסיכולוגים עד גיל 65 עלה ל-1.20 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.98 בשנת 2005. נוספו 335 מומחים חדשים – עלייה מ-148 בשנת 2005. שיעור המומחים עד גיל 65 עלה ל-0.61 ל-1,000 נפש, מ-0.54 בסוף 2005, מרבית המומחיות היו בפסיכולוגיה קלינית (55%) ובפסיכולוגיה חינוכית (28%).

- בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה בשיעור בעלי ההרשאה במרבית מקצועות העזר הרפואיים: שיעור קלינאי התקשורת עד גיל 65 עלה פי 2.1 משנת 2005, שינניות פי 1.8, אופטומטריסטים, דיאטנים ופיזיותרפיסטים פי 1.5, מרפאים בעיסוק פי 1.4 וגנטיקאים קליניים פי 1.2, לעומת ירידה ב-16% שחלה בשיעור טכנאי השיניים, ב-19% בעובדי מעבדות רפואית וב-44% בעוזרי רוקחים.