חברות וחברים יקרים,

בתאריכים 15-22/3/2017 יתקיימו בחירות אלקטרוניות למוסדות החברה לקידום מקצועי בהערכות תפקוד, נכות וכושר עבודה.

הבחירות הן ליו"ר, 6 חברי וועד ו- 3 חברי ועדת ביקורת.

בעלי הזכות לבחור ולהיבחר הם: רופאים חברי הר"י וחברים שאינם רופאים הרשומים בחברה, אשר הסדירו את תשלום דמי החבר לחברה לשנת 2017 עד ליום 15/2/2017.

לנוחיותכם, מצורף טופס הרשמה ותשלום דמי חבר לחברה וקול קורא למועמדים לתפקידים בוועד החברה.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מחלקת שירות בטלפון 03-6100471 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 כדי להסדיר תשלום דמי חבר או לשלוח את הטופס לפקס: 03-6121610.

בברכה,

חברי ועדת הבחירות
פרופ' יצהל ברנר - יו"ר
ד"ר ראובן גולדשמידט
ד"ר איגור ברש
ד"ר יולי טרגר
ד"ר אלון פרץ