כנס הבריאות העולמי ה-69 אישר אסטרטגיית בריאות עולמית להעלמת וירוס ההפטיטיס C עד שנת 2030, החלטה שיכולה להפוך למציאות עם ההשקה האחרונה של תרופות אנטי-ויראליות חדשות.

הערכות אמינות של נטל המחלה דרושות על מנת לבנות אסטרטגיות עולמיות. אנליזה חדשה העריכה את השכיחות העולמית של וירוס ההפטיטיס C, נכון לסוף שנת 2015, ומהווה עדכון והרחבה של האנליזה משנת 2014, שדיווחה על 80 מיליון (95%CIי64-103) זיהומים בשנת 2013.

לצורך המחקר פותחו מודלים למדידת נטל המחלה ברמת המדינית וסקירה סיסטמתית של מחקרים שבדקו את שכיחות הווירוס (6,754 מחקרים) והגנוטיפים (11,342 מחקרים) שפורסמו לאחר 2013. נעשה שימוש בתהליך Delphi על מנת להשיג קונצנזוס ממומחי המדינה. עבור מדינות שלגביהן לא היה ניתן לגייס פאנל מומחים נבדקו הערכות שפורסמו. שכיחות עולמית הוערכה על ידי שימוש בממוצעים אזוריים למדינות ללא נתונים.

מודלים נבנו ל-100 מדינות, 59 מהם אושרו על ידי פאנל מומחים מהמדינה, ו-41 המדינות הנותרות הוערכו על סמך פרסומים בלבד. שאר המדינות היו בעלות נתונים בלתי מספקים על מנת לבנות מודל.

השכיחות העולמית של וירוס ההפטיטיס C הוערכה ב-1.0% (95% uncertainty intervalי0.8%–1.1%) בשנת 2015, המתיישב עם 71.1 מיליון (62.5-79.4) זיהומים ויראליים. גנוטיפ 1 ו-3 היו הנפוצים ביותר (44% ו-25%, בהתאמה).

מסקנת החוקרים הייתה, כי הערכות עולמיות לזיהום בהפטיטיס C הינן נמוכות משהוערכו בעבר, רבות הודות לשכיחות נמוכה יותר באפריקה. בנוסף, ייתכן שגם עלייה בתמותה בעקבות סיבות הקשורות לכבד והזדקנות האוכלוסייה תרמה להורדת שכיחות הזיהומים.

מקור:
Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C viruss infection in 2015: a modelling study. Blach, Sarah et al. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. December 2016.