מנכ"ל המרכז הרפואי "הדסה", פרופ' זאב רוטשטיין, הזהיר במכתב ששלח למנכ"ל משרד הבריאות, כי אגף בריאות הנפש ושירותי בריאות הנפש בבית החולים הירושלמי עומדים לפני קריסה, משום שטרם קיבל את תשלומים המגיעים לו מקופות החולים; כך מדווח הבוקר (ב') העיתון "כלכליסט".

העיתון מצטט מתוך מכתבו של פרופסור רוטשטיין: "מאז עברה האחריות למימון שירותי בריאות הנפש לקופות החולים, ביולי 2015, הקופות משלמות כרבע בלבד מחשבונות האשפוז ומרפאות לבריאות הנפש בהדסה - חשבונות אשר שולמו במלואם על ידי משרד הבריאות עד לרפורמה".

"כלכליסט: "לדברי גורמים ב'הדסה', הגירעון הנוכחי של בית החולים עומד על 690 מיליון שקל"

"חלק מהקופות, למעשה, אף חדלו כליל לשלם על שירותים אלו. התוצאה היא שהשירות, אשר גם ערב הרפורמה מומן בחסר ניכר והיה מהגורמים לגירעונותיו של הדסה, מסופק כעת כמעט ללא מימון כלל, וגירעון אגף בריאות הנפש בהדסה לבדו עומד כעת על כ־30 מיליון שקל בשנה".

בדיווח נמסר כי הגירעון הכולל של בית החולים לפני כשנתיים היה 1.3 מיליארד שקל ו"לדברי גורמים בהדסה, הגירעון הנוכחי הוא 690 מיליון שקל". "הדסה" אמורה לקבל החודש מקופת המדינה 20 מיליון שקל במסגרת הליך ההבראה שעליו חתמו משרדי האוצר והבריאות עם המרכז הרפואי.

בהמשך המכתב, כך נמסר בדיווח, הפנה פרופסור רוטשטיין אצבע מאשימה כלפי משרד הבריאות והמדינה, בטענה ש"אינם אוכפים על הקופות לשלם את חובותיהן בתמורה לשירותים שבית החולים מספק. עד כה משרדי הממשלה עמדו מנגד ולא סייעו להדסה לחייב את קופות החולים לשלם עבור השירותים שבוצעו בפועל".

הדסה הגיש ביוני עתירה לבג"צ נגד המדינה וארבע קופות החולים. בעתירה נטען כי לקופות נצבר חוב של 130 מיליון שקל לבית החולים הירושלמי בגין אספקת שירותים למבוטחיהן וכי המדינה כמממנת ורגולטורית של הקופות כלל איננה אוכפת את חובתן לשלם לבית החולים.

"היעדר המימון הכמעט מוחלט לשירותי בריאות הנפש", כתב עוד פרופסור רוטשטיין במכתבו, "מעמיד את המשך קיומם של אלו בסכנה של ממש. קיים חשש שפסיקת בג"צ בנושא תגיע באיחור לאחר שאגף בריאות הנפש בהדסה יפשוט את הרגל והשירות יופסק".

תגובת משרד הבריאות כפי שפורסמה בדיווח: "הנתונים הכלכליים והרפואיים במרכז הרפואי 'הדסה' מנוטרים כיום באופן שוטף. באחרונה יצאו דו"חות אגף הפיקוח על בתי החולים הציבוריים ומינהל רפואה בהתאמה, בנושא. לאור הקשיים שבגביית התשלום מקופות החולים, מושלמת בימים אלו חקיקה שתחייב את קופות החולים לפרוע 95% מהחשבונות שיוגשו, במנותק מהליך הערעור, ככל שיתקיים בנושא. בימים אלו מתברר הנושא בערכאה המשפטית העליונה בהמשך לפניית 'הדסה' בעניין חובות קופת חולים כללית".