תמותה

הקשר בין החלפת משמרות של מתמחים לבין שיעורי תמותת מאושפזים

מחקר אמריקאי מצא, כי החלפת הצוות המטפל במתמחים היתה קשורה לשיעור גבוה משמעותי של תמותה במהלך האשפוז רק באנליזה לא מוגבלת; הקשר היה חזק יותר לאחר הגבלת שעות העבודה בשנת 2011

15.12.2016, 10:26
עבודה במשמרות, תנומה (צילום: אילוסטרציה)

העברות משמרת בקרב צוותי המחלקה נמצאה קשורה במחקרים קודמים לאירועים שליליים. עם זאת, הקשר בין העברות משמרת בעת החלפת הצוות המטפל - כאשר הצוות העיקרי המטפל במטופל משתנה - לבין אירועים שליליים, עדיין לא ידוע.

המחקר הנוכחי בדק את הקשר בין החלפת הצוות המטפל לבין תמותה בקרב חולים מאושפזים.

המחקר היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי של המטופלים שאושפזו במחלקות פנימיות (230,701 מטופלים) ב-10 בתי חולים אוניברסיטאיים ליוצאי צבא בארה"ב (2012-2008).

חולי מעבר, שהוגדרו כחולים שאושפזו לפני החלפת הצוות המטפל ושנפטרו או שוחררו בתוך 7 ימים מההחלפה, חולקו על פי סוג ההחלפה - מתחמה צעיר בלבד, מתמחה בכיר בלבד, מתמחה צעיר + מתחמה בכיר. בוצעה השוואה לכל המטופלים האחרים ששוחררו, שהיוו קבוצת ביקורת. אנליזה חלופית השוותה שני אשפוזים בתוך יומיים לפני ההחלפה עם אשפוזים באותם יומיים, שבועיים לאחר מכן.

התוצא הראשוני היה תמותה במהלך האשפוז. תוצאים משניים כללו תמותה במהלך 30 ו-90 יום ושיעור אשפוזים מחדש. הבדלים בין האנליזות העריכו אם התוצאים השתנו לאחר הכנסת רגולציית השעות בשנת 2011 בעקבות אימוץ מדיניות 2011 Accreditation Council for Graduate Medical Educationי(ACGME). נעשו התאמות לגיל, מין, גזע/מוצא, חודש, שנה, אורך האשפוז, קו-מורבידיות ובית חולים.

מתוך 230,701 שחרורי מטופלים (גיל ממוצע 65.6, 95.8% גברים, משך אשפוז ממוצע 3.0 ימים), אירעו 25,938 החלפות מתמחה צעיר, 26,456 החלפות מתמחה בכיר ו-11,517 החלפות מתמחה צעיר + מתמחה בכיר. סך הכל תמותה הייתה 2.18% במהלך האשפוז, 9.45% במהלך 30 יום ו-14.43% במהלך 90 יום.

תמותה מותאמת במהלך האשפוז הייתה גבוהה יותר משמעותית במהלך ההחלפה בהשוואה לביקורת עבור החלפת מתמחה צעיר (3.5% בהשוואה ל-2.0%; Odds ratio 1.12י; 95%CIי1.03-1.21) ועבור החלפת מתמחה צעיר + מתמחה בכיר (4.0% בהשוואה ל-2.1%; OR 1.18י;95%CIי1.06-1.33), אבל לא בעבור החלפת מתמחה בכיר (3.3% בהשוואה ל-2.0%; OR 1.07י;95%CIי0.99- 1.16).

שיעור התמותה המותאמת במהלך 30 ו-90 יום היה גדול יותר בכל ההחלפות בהשוואה לביקורת (תמותה במהלך 30 יום: החלפת מתמחה צעיר 14.5% בהשוואה ל-8.8%, OR 1.17י; 95%CIי1.13-1.22; מתמחה בכיר בלבד 13.8% בהשוואה ל-8.9%, OR 1.11י; 95%CIי1.04-1.18; מתמחה צעיר + מתמחה בכיר 15.5% בהשוואה ל-9.1%, OR 1.21י, 95%CIי1.12-1.31; תמותה במהלך 90 יום: החלפת מתמחה צעיר 21.5% בהשוואה ל-13.5%, OR 1.14י, 95%CIי1.10-1.19; מתמחה בכיר בלבד 20.9% בהשוואה ל-13.6%, OR 1.10י; 95%CIי1.05-1.16; מתמחה צעיר + מתמחה בכיר 22.8% בהשוואה ל-14.0% , OR 1.17י, 95%CIי1.11 -1.23).

שינויים בשעות המשמרות היו קשורים עם סיכון גדול יותר לתמותה מותאמת במהלך האשפוז עבור מטופלים במהלך ההחלפה בקבוצת החלפת המתמחה הצעיר וקבוצת המתמחה הצעיר + מתמחה בכיר, בהשוואה לביקורת (מתמחה צעיר: OR 1.11י, 95%CIי1.02-1.21; מתמחה צעיר + מתמחה בכיר: OR 1.17י, 95%CIי1.02-1.34). האנליזה החלופית לא הדגימה הבדלים משמעותיים בתמותה בין קבוצת ההחלפה לקבוצת הביקורת.

מסקנת החוקרים היתה, כי בקרב מטופלים המאושפזים במחלקה הפנימית ב-10 בתי חולים, החלפת הצוות המטפל היתה קשורה עם שיעור גבוה משמעותי של תמותה במהלך האשפוז באנליזה לא מוגבלת הכללה את מרבית המטופלים, אבל לא באנליזה חלופית מוגבלת. הקשר היה חזק יותר לאחר הגבלת שעות העבודה בשנת 2011.

מקור:
Denson JL, Jensen A, Saag HS, Wang B, Fang Y, Horwitz LI, Evans L, Sherman SE. Association Between End-of-Rotation Resident Transition in Care and Mortality Among Hospitalized Patients. JAMA.2016;316(21):2204-2213. doi:10.1001/jama.2016.17424

נושאים קשורים:  תמותה,  פנימית,  אשפוז,  מתמחים,  החלפת משמרות,  מחקרים
תגובות