המחקר הנוכחי העריך את היעילות של Adalimumab (יומירה - Humira; חברת ABBVIE) במקרי אובאיטיס הקשורה למחלת בכצ'ט. המחקר הינו מחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי תצפיתי, שכלל 40 חולים (66 עיניים) שקיבלו Adalimumab. נתונים קליניים עברו אנליזה רטרוספקטיבית בבסיס (baseline), לאחר 3 חודשים ולאחר 12 חודשים של טיפול.

התוצא הראשוני שנמדד היה הפחתה של התלקחות דלקת עינית. תוצאים משניים כללו שיפור בחדות הראייה (BCVA); הפחתה בעובי המאקולרי כפי שנמדדה על ידי OCTי(Optical Coherence Tomography); הפחתה בהיארעות וסקוליטיס, כפי שהוערכה על ידי FAי(Fluorescin angiography); הערכה של הבדלים משמעותיים סטטיסטית בין מטופלים שטופלו עם Adalimumab כטיפול יחיד, בהשוואה למטופלים שקיבלו Adalimumab בנוסף ל-DMARDי(Disease-Modifying AntiRheumatic Drugs); והערכה של מטופלים שטופלו לראשונה ב-Adalimumab בהשוואה למטופלים שטופלו בעבר עם תרופות ביולוגיות אחרות.

בנוסף, הוערך אפקט החיסכון בסטרואידים (Steroids sparing) בשל הטיפול ב-Adalimumab.

במהלך 12 החודשים הראשונים לטיפול, מספר ההתלקחויות פחת משמעותית: מ-200 התלקחויות ל-100 שנות מטופל ל-8.5 התלקחויות ל-100 שנות מטופל (p<0.0001). בצורה דומה, חדות ראייה השתפרה בהשוואה לבסיס (7.4±2.9 בהשוואה ל-8.5±2.1 ; p=0.03).

גם ממצאי OCT השתפרו משמעותית והראו הפחתה ממוצעת בעובי מאקולרי מרכזי (CMTי, Central Macular Thickness) של 27.27±42.8 מיקרומטר בסיום המעקב (p<0.006י).

FA זיהה וסקוליטיס ברשתית ב-22 מקרים בבסיס (55%), ב-8 (20%) מקרים לאחר 3 חודשי טיפול ורק במקרה אחד (2.5%) לאחר 12 חודשי מעקב. שיפור ב-FA היה משמעותי לאחר 3 ו-12 חודשי מעקב, בהשוואה לבסיס (p<0.0001 ו-p=0.006, בהתאמה).

מסקנת החוקרים היתה, כי Adalimumab הינו טיפול בטוח ויעיל באופן משמעותי לטיפול באובאיטיס הקשורה למחלת בכצ'ט, ומספק שליטה ארוכת טווח בדלקת העינית.

מקור:
Fabiani, C., Vitale, A., Emmi, G., Vannozzi, L., Lopalco, G., Guerriero, S., Orlando, I., Franceschini, R., Bacherini, D., Cimino, L. and Soriano, A., 2016. Efficacy and safety of adalimumab in Behçet’s disease-related uveitis: a multicenter retrospective observational study. Clinical Rheumatology, pp.1-7.