לכבוד
יושבי ראש האיגודים המדעיים
ההסתדרות הרפואית בישראל

שלום רב

ברצוני להציג בפניכם את החברה להערכת תפקוד ונכות.

החברה הוקמה לפני שנים רבות על ידי מספר רופאים שעסקו בנושא והפסיקה פעילותה לפני מספר שנים עם מותו של פרופ' חיים רינג ז"ל.

מאות אם לא אלפי רופאים מומחים מכל תחומי ההתמחות כולל רפואה תעסוקתית, עוסקים בהערכה של נכות למוסדות המדינה: מל"ל, משרד הביטחון ואחרים, לחברות ביטוח פרטיות, ולבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

חברה בהר"י הנה גוף של רופאים מומחים ושאינם מומחים, וכן של בעלי מקצועות אחרים קשורים (האחרונים ללא הזכות להיבחר לתפקידי הנהלה) שיש להם ענין משותף. תחום העיסוק של החברה להערכת תפקוד ונכות קשור במגוון מקצועות רפואיים: מנאונטולוגיה ועד גריאטריה, המקצועות הרפואיים והכירורגיים לסוגיהם, מקצועות העוסקים במוח האדם: נוירולוגיה ופסיכיאטריה רפואה תעסוקתית ורפואה פיזיקלית ושיקום.

קבוצת רופאים הביעה בשנה האחרונה את הרצון להקמת מסגרת פעילות בתחום העניין במסגרת הר"י. תשובת הר"י הנה כי קיימת חברה לא פעילה בנושא ויש להחיותה. לאור המלצה זו התקיים כינוס חברים והוחלט על בחירות לוועד החברה.

במהלך תהליך הבחירות הביעו רופאים רבים ישירות ובאמצעות ארגונים רצון להשתתף בפעולות החברה ולאור זה החליט בית הדין של הר"י לדחות את הבחירות ולאפשר לחברים בהר"י המעוניינים לבחור ולהיבחר. לשם כך הוארך מועד הבחירות ונוהל הבחירות יופץ בין חברי האיגודים השונים בהר"י.

בקרוב נשלח לך ודרכך לחברי האיגוד את נוהל הבחירות שיאפשר לכל מי שמעונין להשתתף בפעילות החברה להירשם אליה לבחור ולהיבחר לוועד החברה ולמוסדותיה.

בתודה על שיתוף הפעולה

פרופ' יצהל ברנר
יו"ר ועדת הבחירות לחברה להערכת תפקוד ונכות