לאחרונה התעורר דיון בנוגע לשאלה אם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (attention deficit/hyperactivity disorder – ADHD) מגבירה את הסיכון לפתח הפרעת אכילה. מחקר זה בוצע על מנת להעריך את מידת הקשר בין השניים דרך מטה-אנליזה.

החוקרים אספו ממגוון רחב של מאגרי מידע מחקרים שענו על הנחיות PRISMA לסקירה שיטתית ומטה-אנליזה.

20 מחקרים נמצאו מתאימים למטרה העיקרית, אשר היתה הערכת הפרעות אכילה בקרב אוכלוסיות עם ADHDי(4,013 נבדקים עם ADHD ו-29,404 נבדקי ביקורת). נמצאו חמישה מחקרים שהעריכו היארעות ADHD בקרב אוכלוסיות עם הפרעות אכילה (1,044 נבדקים עם הפרעות אכילה ו-11,292 נבדקי ביקורת).

יחס הסיכויים המצטבר (pooled odds ratio) של אבחון הפרעת אכילה כלשהי בקרב נבדקים עם ADHD היה גבוה יותר, באופן מובהק, בהשוואה לביקורת (3.82, 95% רווח בר סמך: 2.34-6.24). רמת סיכון דומה נמצאה בקרב כל תסמונות הפרעות האכילה: אנורקסיה נרבוזה – 4.28 (2.24-8.16), בולימיה נרבוזה – 5.71 (3.56-9.16) והפרעת אכילה בולמוסית (Binge Eatingי) – 4.13 (3-5.67).

הסיכון היה גבוה יותר באופן מובהק במקרים בהם ADHD אובחן בראיון קליני (5.89, 4.32-8.04) בהשוואה לאבחון דרך כלים של דיווח עצמי (2.23, 1.23-4.03).

יחס הסיכויים המצטבר של אבחון ADHD בקרב נבדקים עם הפרעות אכילה היה גבוה יותר, באופן מובהק, בהשוואה לביקורת (2.57, 1.30-5.11). ניתוח של תתי-קבוצות עם הפרעת אכילה בולמוסית בלבד הציג סיכון מוגבר במיוחד (5.77, 2.35-14.18).

לא נמצאו משתנים מבין אלו שנבחנו בתהליכי מטה-רגרסיה אשר הצליחו להסביר את השונות בגודל ההשפעה בין המחקרים השונים.

החוקרים סיכמו, כי אנשים עם ADHD נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה נלווית של הפרעת אכילה, בעוד שלאנשים עם הפרעת אכילה יש סיכויים גבוהים לתחלואה נלווית עם ADHD. יש צורך במחקרים עתידיים כדי לבחון האם למטופלים עם תחלואה כפולה זו יש פרוגנוזה שונה, מהלך מחלה שונה ותגובות אחרות לטיפול, בהשוואה לאנשים שלהם רק אחת מהפרעות אלו.

מקור:
Nazar BP, Bernardes C, Peachey G, Sergeant J, Mattos P, Treasure J. The risk of eating disorders comorbid with attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis; Int J Eat Disord. 2016 Nov 15. doi: 10.1002/eat.22643. [Epub ahead of print] Review.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eat.22643/abstract