משרד הבריאות הודיע בסוף השבוע על הסרת המגבלה על תרומות דם מילידי הארץ ממוצא אתיופי. המשרד פירסם "מסמך עדכון מדיניות", לפיו הקריטריונים לקבלת תרומת דם בישראל יושוו לאלו המקובלים בכל מדינות העולם המפותחות, על פי נהלי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

בכך אימץ למעשה המשרד המלצות שהגישה ועדה בראשות פרופסור מנפרד גרין, אפידמיולוג בכיר מאוניברסיטת חיפה. בוועדה היו נציגי ציבור וכן פרופ' אסא כשר, שהתייחס בדו"ח ההמלצות לבסיס האתי של הנושא. הוועדה עסקה גם בסוגיית תרומות דם מהומוסקסואלים המקיימים יחסי מין עם גברים אחרים. מעתה, המליצה, גם הם יוכלו לתרום דם אולם רק לאחר שנה מאז שקיימו יחסי מין בפעם האחרונה.

ילידי אתיופיה לא היו יכולים לתרום דם בשל קריטריון הקובע כי המגבלה חלה על כל מי ששהה מעל שנה, לאחר שנת 1977, במדינה שבה קיימת שכיחות גבוהה של HIV, על-פי נתוני ארגון הבריאות העולמי. מגבלה זו תהיה תקפה מעתה רק למי ששהה בארץ שבה HIV אנדמי מעל שנה, וטרם חלפה שנה מאז שהגיע לישראל. המגבלה תחול כאמור על כל התורמים, בכלל זה על ילידי הארץ, ללא קשר למוצא. בכך לא יתקיים ההבדל בין ילידי אתיופיה, לשאר האוכלוסייה, מסר משרד הבריאות.

מש' הבריאות: "יתרון בולט של גישת ה-PI על פני הגישה הנוכחית של סיקור מוצרי דם הרווחת בישראל הוא הפחתת הסיכון שבהדבקה כתוצאה מאי גילוי המחולל"

בין הנימוקים לאימוץ המדיניות החדשה ציין משרד הבריאות "שיפורים טכנולוגיים בערכות הבדיקה, ידע חדש, התפתחות מדעית, נתונים אפידמיולוגיים מהארץ והעולם וניהול סיכונים". כמו כן צוין, כי "הגירה ממדינות אנדמיות, כמו מדינות אפריקה שמדרום לסהרה ובכללן אתיופיה, מתרחשת כיום בכל העולם. ישראל היא חלק מזירה בינלאומית. מדיניות זו מקובלת במדינות המפותחות בעולם. אין היום סיבה מוצדקת להנחיות שונות בישראל, ביחס לשאר העולם".

משרד הבריאות מסר, כי בקרוב יבוצע שדרוג של הבדיקה ל-HIV, HBV ו-HCV לשיטה רגישה יותר, שתאפשר צמצום "תקופת החלון" (תקופת חלון בת ימים ספורים – שבה אדם נדבק אך הבדיקה לא מראה זאת). הבדיקה החדשה תפחית את הסיכון של תרומות דם בכלל האוכלוסייה.

הוועדה המליצה גם על חיזוק נוסף של בטיחות מנות הדם, באמצעות הוספה עתידית של טיפול מפחית סיכון בחלק ממרכיבי הדם. הכוונה היא לתוספת הליך Pathogen Inactivateי(PI), שמבוסס על מספר גישות טכנולוגיות שונות המוכוונות לפגיעה בקרומי תאים או בחומצות גרעין, כך שטיפול במוצרי דם באמצעותן, מונע כמעט לחלוטין את פוטנציאל ההדבקה במחוללים שונים (כגון חיידקים או נגיפים) העלולים להימצא בהן.

כמה ערכות שפותחו ויוצרו בחברות מסחריות שונות, קיבלו באחרונה אישור שימוש בידי ה-FDA . משרד הבריאות מסר, כי עד כה כ-20 מדינות עשו שימוש בטיפולים החדשים. "יתרון בולט של גישת ה-PI על פני הגישה הנוכחית של סיקור מוצרי דם הרווחת בישראל הוא הפחתת הסיכון שבהדבקה כתוצאה מאי גילוי המחולל", הודיע המשרד.

בנושא אחר המליצה "ועדת גרין", כי תוסר מגבלת הגיל לתרומת דם ראשונה. עד כה המדיניות היתה שמבוגרים מעל גיל 65 לא יכלו לתת תרומת-דם ראשונה. מעתה קבלת התרומה תהיה רק בהתאם למצב הרפואי הספציפי והאינדיווידואלי של התורם.