מחקרים רבים בחנו את החפיפה בין פנוטיפים של כאב לבין תסמונת העייפות הכרונית (chronic fatigue syndrome) בקרב מבוגרים, אך רק מעט ידוע על הקשר בין מצבים אלו בבני נוער.

המחקר הנוכחי בוצע כדי לזהות אם קיים קשר בין כאב כרוני מפושט לתסמונת העייפות הכרונית בקרב מתבגרים, ובמטרה לחקור אם קיימים קשרים משותפים בין שני משתנים אלו דרך שורה של משתנים מפוקחים.

חולק שאלון לילדים בני 17 אשר זוהו עם כאב מפושט כרוני שהשתתפו עם הוריהם במחקר Avon Longitudinal Study of Parents and Children. השאלון התמקד במיקום, במשך ובעוצמת הכאב. באותו המרכז המחקרי מילאו המשתתפים שאלון ממוחשב (Revised Clinical Interview Schedule –י CIS-R), אשר דרכו בוצע סיווג של תסמונת עייפות כרונית.

הקשר בין משתנים מפוקחים נבחרים לתסמונת העייפות הכרונית ולכאב מפושט כרוני נבחנו על ידי מספר רגרסיות מולטי-נומינליות, לוגיסטיות ולוגיסטיות-אורדינליות.

אותרו 3,214 בני נוער עם נתונים מלאים עבור כל התוצאים והמשתנים המפוקחים. 82 נבדקים (2.6%) הוגדרו עם תסמונת העייפות הכרונית ו-145 (4.5%) הוגדרו עם כאב מפושט כרוני. סיווג של תסמונת העייפות הכרונית הביא לעלייה בנטייה להיות עם כאב מפושט כרוני (יחס סיכויים [odds ratioי – ORי]: 3.87, 95% רווח בר סמך: 2.05-7.31).

נשים היו עם סיכוי גבוה פי שניים להיות עם תסמונת העייפות הכרונית או עם כאב מפושט כרוני, כאשר רגרסיה מולטי-נומינלית חשפה השפעה גדולה יותר של מגדר בסיכוי לכאב כרוני מפושט כרוני בהשוואה לתסמונת העייפות הכרונית.

נבדקים עם תסמונת העייפות הכרונית שהיו ללא הפרעות נוספות נטו לדווח על דרגות גבוהות של כאב והשפעה גדולה יותר של הכאב, בהשוואה לנבדקים ללא תסמונת העייפות הכרונית, למרות שקשרים אלו נחלשו ובוטלו לאחר התאמה למשתנים מפוקחים. התאמה זו לא השפיעה על הקשרים שנצפו בקרב נבדקים עם כאב מפושט כרוני ללא הפרעות נוספות.

רגרסיה מולטי-נומינלית חשפה, כי ביחס לאנשים ללא כאב מפושט כרוני או תסמונת העייפות הכרונית, עלייה של יחידה אחת בסולמות לדירוג דיכאון וחדרה הגבירה את הסיכון לפתח תסמונת עייפות כרונית ובמידה רבה יותר, את הסיכון לפתח באופן מקביל כאב מפושט כרוני ותסמונת העייפות הכרונית. הסיכון לכאב מפושט כרוני לא עלה באופן דומה אלא נקשר רק לחרדה.

בעוקבה נמצא, כי ל-14.6% מבני הנוער הסובלים מתסמונת העייפות הכרונית יש גם כאב מפושט כרוני. השיעור הגדול יותר של מקרים קלים שנצפה במחקר אפידמיולוגי זה מצביע על תת-הערכה של שכיחות החפיפה בין שני מצבים אלו ביחס למספר בני הנוער שפונים לייעוץ עם מומחים בתחום.

החוקרים קבעו, כי על רופאים להיות מודעים לחפיפה בין שני מצבים אלו ולשקול בזהירות את אפשרויות הטיפול הקיימות עבור מטופלים אלו.

מקור:
Tom Norris, Kevin Deere, Jon H. Tobias, Esther Crawley
Chronic Fatigue Syndrome and Chronic Widespread Pain in Adolescence: Population birth cohort study
Journal of Pain; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2016.10.016
Publication stage: In Press Accepted Manuscript
Published online: November 11, 2016

http://www.jpain.org/article/S1526-5900(16)30308-X/fulltext