המחקר הנוכחי בוצע על מנת להעריך את ההשפעה של מאפיינים קליניים בקו הבסיס על שימור איכות החיים ויכולת ביצוע פעילויות היומיום בקרב מטופלים עם מחלת פרקינסון (Parkinson's disease - PD) מתקדמת, אשר מטופלים במשך שנתיים עם ג'ל למערכת העיכול המכיל לבודופה וקרבידופה (levodopa-carbidopa intestinal gel – LCIG, תרחיף למעיים המשווק בארצות הברית).

LCIG, אשר מועבר אל מערכת העיכול על ידי השקה מלעורית של הקיבה למעי הדם (percutaneous gastrojejunostomy – PEG-J), הביא לשיפור מובהק במדדי איכות חיים בקרב מדגם מטופלים זה במהלך 24 חודשי טיפול. עם זאת, ההשפעה של מאפיינים שונים בקו הבסיס כגון גיל ומשך PD על איכות החיים ושימור התפקוד היומיומי לא דווחו עדיין לגבי מטופלים שטופלו עם LCIG.

LCIG טוטר והועבר על ידי צינור הזנה (nasojejunal tube) במשך 24 חודשים דרך PEG-J. עבור ניתוח ההמשך המובא להלן, המטופלים הוקצו לתתי קבוצות על בסיס גילם בקו הבסיס (שש שעות ביום, n=87) והמינון המקביל של לבודופה (Levodopa Equivalent Dose - LEDי) (1,200 מ"ג ביום, n=172).

כל קבוצה עברה הערכות של איכות החיים על ידי שאלון מחלת הפרקינסון המכיל שמונה פריטים (8-item Parkinson’s Disease Questionnaire - יPDQ-8) ושל התפקוד היומיומי על ידי אינדקס הסיכום והחלק השני של המדד המאוחד לדירוג מחלת הפרקינסון (Unified Parkinson’s Disease Rating Scaleי- UPDRS). כמו כן, בוצע ניטור אחר תופעות לוואי הקשורות לטיפול.

נצפו שיפורים ממשוכים בציונים הכללים של PDQ-8 לאחר 24 חודשי טיפול בכל קבוצות הגיל (ממוצע: 1,200 מ"ג ליום; 3.1- [סטיית תקן: 9.1-], p=0.002).

LCIG הביא לשיפורים עקביים וממושכים באיכות החיים, ללא תלות בגיל המטופלים או במשך המחלה. יש לציין כי שיפורים אלו באיכות חיי המטופלים היו גדולים יותר וממושכים יותר בקרב מטופלים שטופלו עם LCIG בשלב מוקדם בחייהם ולאחר מחלה קצרה יותר.

מקור:
Angelo Antonini1 , Weining Robieson2 , Lars Bergmann2 , Ashley Yegin2 , Werner Poewe3 1 Institute of Neurology, IRCCS San Camillo, Venice, Italy 2 AbbVie Inc., USA 3 Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria; Effects of age and disease duration on quality of life outcomes in advanced Parkinson's disease patients treated with levodopa-carbidopa intestinal gel infusions: A post-hoc analysis from the GLORIA registry; From the 4th World Parkinson Congress