גילוי נוגדנים מנטרלים רחבי-טווח (broadly neutralizing antibodies,י bNAbs) עוצמתיים פתח את השער למניעת ולטיפול בנשאות HIV בעזרת חיסון פסיבי.

מאמר חדש, שהתפרסם באחרונה בכתב העת NEJM, בחן את יכולותיו הטיפוליות של VRC01י, bNAb כנגד אתר קישור CD4, במניעת או בעיכוב שגבור (rebound) נגיפי לאחר הפסקת הטיפול נוגד הנגיף (antiretroviral therapyי, ART).

במאמר מדווחים החוקרים על תוצאות שני ניסויי תווית-פתוחה (AIDS Clinical Trials Groupי [ACTGי] A5340 ו-National Institutes of Health [NIHי] 15-I-0140), שבחנו את הפעילות האנטי-נגיפית, את הבטיחות, את תופעות הלוואי ואת הפרמקו-קינטיקה של מנה בודדת של VRC01 בקרב 24 נשאי HIV לאחר הפסקת ART.

שגבור נגיפי התרחש על אף נוכחות הנוגדן (ריכוז VRC01 בפלסמה>50 מק"ג\מ"ל), ותוך חציון של 4 שבועות בניסוי A5340 וב-5.6 שבועות בניסוי NIH. בנקודת זמן זו השיג VRC01 יתרון מובהק בדיכוי הנגיף בהשוואה לביקורות היסטוריות בשני הניסויים (38% ו-80% לעומת 13%; P=0.04 ו-P=0.001, בהתאמה). ואולם, יתרון זה נעלם לאחר 8 שבועות.

ניתוח אוכלוסיית הנגיף טרם ולאחר התחלת והפסקת ART הדגים אמנם את השפעתו המדכאת של VRC01 על הנגיף, אך השפעה זו הביאה לבסוף לברירה טבעית של נגיפים העמידים לנוגדן זה.

בקרב כלל משתתפי הניסוי נצפה רק מקרה בודד של תופעה לא-רצויה הקשורה לצריכת אלכוהול.

לסיכום קובעים החוקרים, כי מנה בודדת של הנוגדן המנטרל רחב הטווח VRC01 עיכבה במקצת את השגבור (rebound) הנגיפי לאחר הפסקת ART, אולם באופן זמני בלבד.

מקור:
Bar, K. J. et al. Effect of HIV Antibody VRC01 on Viral Rebound after Treatment Interruption. N. Engl. J. Med. 0, null (2016).